SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Chemical Engineering: Laboratory - B409005
Title: Laboratoř chemického inženýrství s projektem
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2019
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/4, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Additional information: http://www.vscht.cz/uchi/ped/labchi
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : AB409005, N409013, N409013A, N409513
Is interchangeable with: AB409005
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)
The subject deals with practical processes and equipments of chemical, pharmaceutical and food industries.
Aim of the course -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Students will be able to:

Work with the hydro-mechanical, heat and mass transfer equipmentss from chemical-engineering point of view.

Literature -
Last update: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (01.11.2021)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1115

Learning resources
Last update: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (01.11.2021)

Z: Návody na laboratoře z CHI v elektronické verzi na https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1113

Syllabus -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

1. Introduction to general safety in a chemical engineering laboratory. Laboratory practice with chemical engineering equipment (6 unit operations).

2. Pressure drop in packed beds.

3. Characteristic curves of centrifugal pumps.

4. Fluidization.

5. Liquid mixing.

6. Heat transfer I.

7. Heat transfer II.

8. Drying.

9. Sedimentation.

10. Rectification.

11. Filtration.

12. Hydraulic losses in pipes.

13. Reverse osmosis.

14. Size reduction.

15. Catalytic reactor.

Registration requirements -
Last update: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Chemical Engineering I

Course completion requirements - Czech
Last update: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Studenti se musí zúčastnit šesti laboratorních úloh, vypracovat z každé úlohy protokol a obhájit závěry na přezkoušení. Řešení projektu studenti zpracují ve formě písemné zprávy, kterou v tištěné i elektronické verzi odevzdají konzultantovi. Nedílnou součástí projektu je prezentace výsledků a jejich obhájení.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.4 38
Práce na individuálním projektu 0.7 20
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 75
Defense of an individual project 25

 
VŠCHT Praha