SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2021/2022
  
Chemical Engineering: Laboratory - B409005
Title: Laboratoř chemického inženýrství s projektem
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2020 to 2021
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/4, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.vscht.cz/uchi/ped/labchi
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : AB409005, N409013, N409013A, N409513
Is interchangeable with: AB409005
Annotation -
The subject deals with practical processes and equipments of chemical, pharmaceutical and food industries.
Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Aim of the course -

Students will be able to:

Work with the hydro-mechanical, heat and mass transfer equipmentss from chemical-engineering point of view.

Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Literature -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1115

Last update: Valenz Lukáš (01.11.2021)
Learning resources

Z: Návody na laboratoře z CHI v elektronické verzi na https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1113

Last update: Valenz Lukáš (01.11.2021)
Syllabus -

1. Introduction to general safety in a chemical engineering laboratory. Laboratory practice with chemical engineering equipment (6 unit operations).

2. Pressure drop in packed beds.

3. Characteristic curves of centrifugal pumps.

4. Fluidization.

5. Liquid mixing.

6. Heat transfer I.

7. Heat transfer II.

8. Drying.

9. Sedimentation.

10. Rectification.

11. Filtration.

12. Hydraulic losses in pipes.

13. Reverse osmosis.

14. Size reduction.

15. Catalytic reactor.

Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Registration requirements -

Chemical Engineering I

Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Course completion requirements - Czech

Studenti se musí zúčastnit šesti laboratorních úloh, vypracovat z každé úlohy protokol a obhájit závěry na přezkoušení. Řešení projektu studenti zpracují ve formě písemné zprávy, kterou v tištěné i elektronické verzi odevzdají konzultantovi. Nedílnou součástí projektu je prezentace výsledků a jejich obhájení.

Last update: Valenz Lukáš (15.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.4 38
Práce na individuálním projektu 0.7 20
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha