SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Chemical Technologies - B409007
Title: Úvod do chemických technologií
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://uchi.vscht.cz/index.php/cs/studium/bakalarske-studium/uvod-do-chemickych-technologii/u-chem-technol
Old code: UCHT
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Haidl Jan Ing. Ph.D.
Interchangeability : N409005
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Course covers elementary knowledge of the technology from chemical industry and processing petroleum, the basic components of a typical chemical proces (pumps, columns, distilling furnaces, driers, filters, heat exchangers, reactors) and technological flow-sheets.
Last update: Haidl Jan (25.09.2020)
Aim of the course -

Students will be able to:

1. Orient in technological flow-sheets

2. Solve simple technology balance sheet calculations

3. Describe production of the basic chemical production

Last update: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Literature -

R Hovorka F., Technologie chemických látek, VŠCHT-Praha (2005), ISBN: 80-7080-588-9

Last update: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Learning resources

https://uchi.vscht.cz/studium/bakalarske/ucht

Last update: Haidl Jan (25.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Hodnocení předmětu „Základy chemických technologií“

V konečném výsledku, který je hodnocen známkou, se promítají znalosti prokázané výpočtem příkladů a znalosti teoretických partií. Výpočetní schopnosti a teoretické znalosti prokazuje student při zápočtovém, popř. při opravném testu a dále při zkouškovém testu. Při všech těchto testech se nesmí používat žádná literatura, včetně poznámek z přednášek.

Zápočtový test

V průběhu semestru se v rámci cvičení píše zápočtový test ze dvou tématických okruhů. Průběžný test trvá 50 minut a lze získat maximálně 100 bodů.

Opravný test

Na začátku zkouškového období budou vypsány dva termíny (v 1. a 2. týdnu) opravného testu. Při tomto testu si lze doplnit zápočtový test, případně vylepšit dosažený výsledek. Pro získání zápočtu a pro hodnocení předmětu se studentovi započítává nejlepší výsledek dosažený v obou pokusech. Opravný test trvá 50 minut a lze získat maximálně 100 bodů. Na opravný test se musí student přihlásit nejpozději do 12 hodin den před vyhlášeným termínem. Student se může účastnit obou termínů opravného testu.

Udělení zápočtu

Student, který získal ze zápočtového, příp. opravného testu nejméně 50 bodů, získá zápočet a může se přihlásit k písemné zkoušce.

Student, který nezískal potřebný počet bodů k udělení zápočtu se nemůže účastnit písemné zkoušky.

Zkouška

Zkouška je prováděna formou písemného testu, který trvá 60 minut a lze získat maximálně 100 bodů. Za úspěšné složení zkoušky se považuje výsledek zkouškové písemky nad 40 bodů. Na písemnou zkoušku se student musí přihlásit nejpozději do 12 hodin den před vyhlášeným termínem.

Výsledná známka je dána součtem bodů získaných při zápočtu a z písemné zkoušky dle následujícího klíče:

body známka
50 - 99    F (nedostatečně)
100 - 119    E (dostatečně)
120 - 139    D (uspokojivě)
140 - 159    C (dobře)
160 - 179    B (velmi dobře)
180 - 200    A (výborně)

Last update: Haidl Jan (15.02.2018)
Syllabus -

1. Technology of water processing - tap water and wastewater

2. Production of important technical gases - hydrogen, methane, air distillation

3. Nitrogen compounds production - ammonia, nitric acid, urea, hydrazine, aniline

4. Sulfur and phosphorus production - sulfur, sulfuric acid, phosphorus, phosphoric acid

5. Industrial fertilizers

6. Petrochemistry I - harvesting and processing of oil

7. Petrochemistrz II - production of oil products

8. Production of important polymers

9. Production of important metals

10. Building materials, cement. Production of paper.

11. Biotechnology - bioethanol, citric and lactic acid, yeast, beer, wine

12. Introduction to process diagrams

13. Devices in the chemical industry

14. Hydraulic devices in the chemical industry

Last update: Haidl Jan (25.09.2020)
Registration requirements -

Balance calculations

Last update: Haidl Jan (25.09.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet a písemná zkouška

Last update: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 50
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 50

 
VŠCHT Praha