SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Selected chapters in Mathematics - B413012
Title: Vybrané kapitoly z matematiky
Guaranteed by: Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics (446)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Axmann Šimon Mgr. Ph.D.
Class: Předměty pro matematiku
Interchangeability : N413031
Annotation -
Students will be acquainted with the theory of function series and they will deepen knowledge of linear algebra. Moreover, they will learn some basic concepts of the functional analysis and the Fourier series.
Last update: Axmann Šimon (21.05.2019)
Aim of the course -

The students will deepen knowledge in the following areas:

1. Theory of series including function series

2. Linear algebra, namely orthogonal projection, least square solution, eigenvalues and eigenvectors, singular decomposition of matrices

3. Basis knowledge of functional analysis

4. Fourier series

All theoretical concepts will be illustrated by simple examples and exercises

Last update: Axmann Šimon (21.05.2019)
Literature -

R: J. Lukeš: Zápisky z funkcionální analýzy, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2002,ISBN 80-7184-597-3

R: Turzík a kol.: Matematika II ve strukturovaném studiu, skripta, VŠCHT Praha, 2005, ISBN 80-7080-555-2

R: J. Duintjer Tebbens et al.: Analýza metod pro maticové výpočty. Základní metody, MatfyzPress, 2012, ISBN 978-80-7378-201-6

R: Z. Došlá, P. Liška: Matematika pro nematematické obory: s aplikacemi v přírodních a technických vědách, Grada Publishing, 2014, ISBN 80-2479-206-0

A: R. A. Horn, C. R. Johnson: Matrix Analysis. Cambridge Universitz Press 1999 (6. vydání). ISBN 0-521-38632-2

Last update: Axmann Šimon (23.05.2019)
Learning resources -

http://www.vscht.cz/mat/Ostatni/MIII1-3k.pdf

web.vscht.cz/~axmanns/PDR/Fourier.pdf

http://old.vscht.cz/mat/Ostatni/MIII/MIIIprednasky4-7.pdf

http://www.vscht.cz/mat/Ostatni/MIII9-12k.pdf

http://old.vscht.cz/mat/Mirka.Dubcova/FA/FA-prednasky.pdf

http://www.vscht.cz/mat/Ostatni/SbirkaIII.pdf

Last update: Axmann Šimon (23.05.2019)
Teaching methods -

Lectures, exercises

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

K udělení zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních a vypracování domácích úkolů.

Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky. Zkouška je kombinovaná — písemná a ústní.

Last update: Axmann Šimon (29.10.2021)
Syllabus -

1. Convergence of sequences and series of numbers, convergence and absolute convergence, criteria.

2. Convergence of series and sequences of functions, convergence and uniform convergence, criteria.

3. Power series, radius of convergence. Taylor series.

4. Fourier series.

5. Normal equations, their solutions, and applications.

6. Condition number. Orthogonal matrices, orthogonal transformations

7. Decomposition and iterative methods in numerical linear algebra.

8. Eigenvalues ​​and eigenvectors. Singular values​​, singular value decomposition.

9. Normed vector spaces. Banach spaces R^n, L^p, l^p, C^k.

10. Scalar product, Hilbert spaces, orthogonal systems.

11. Linear operators, functionals, dual space.

12. Eigenfunctions of linear operators. Spectral theory in Hilbert spaces.

13. Mathematical description of quantum mechanics.

14. Application of Fourier series and spectral theory to the basic problems in quantum mechanics.

Last update: Axmann Šimon (21.05.2019)
Registration requirements -

Mathematics I, Mathematics II or Matematika I, Matematika II

Last update: Axmann Šimon (23.05.2019)
Course completion requirements - Czech

K udělení zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních a vypracování domácích úkolů.

Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky. Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní.

Last update: Kubová Petra (29.10.2021)
 
VŠCHT Praha