Physics B - B444002
Title: Fyzika B
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 2/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Jirešová Jana Dr. Mgr.
Interchangeability : N444026
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The subject of Physics (B) builds on the subject of Physics (A) and is devoted to selected topics from electromagnetic field theory, quantum mechanics, solid state physics, nuclear physics and elementary particle physics. Content of subject is modified with respect to the needs of downstream courses of the Bachelor's study program.
Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Aim of the course -

Students will be able to:

Explain the essence of selected physical phenomena in the area of electromagnetic fields, quantum mechanics, solid state physics, nuclear physics and elementary particle physics

Apply physical laws in the study of related objects

Separately deal with physical tasks, which are the basis for a follow-up study

To use computer technology with a suitable software (for example. MAPLE) to deal with the more complex physical tasks

Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Literature -

R: Richard W.Robinet: Quantum Mechanics. Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-853097-8

R: John D.Cutnell, Kenneth W. Johnson: Physics. John Wiley&Sons, Inc., 1998. ISBN 0-471-15519-5

A: Frank J.Blatt: Modern Physics. McGRAW-HILL,INC. 1992. ISBN 0-07-005877-6

Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Learning resources -

https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky (in Czech)

Last update: Jirešová Jana (01.02.2018)
Teaching methods - Czech

Výuka formou přednášek a výpočetních seminářů

Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Syllabus -

1.Inertial and non-inertial frames of reference, relativistic dynamics, the principle of equivalence.

2.Electromagnetic field: Gauss’ law, induced electric fields, induced magnetic fields, dielectrics, magnetic materials, Maxwell equations.

3.Electromagnetic waves: traveling, intensity, energy transport, polarization, optical activity.

4.Photons and the wave nature of particles: Blackbody radiation, photoelectric effect, X rays, Compton effect, particle-wave duality, de Broglie wavelength, the uncertainty principle.

5.Roots of the quantum theory: Schrödinger equation ,interpretation of the wave function, probability density, operators.

6.Solution of the Schrödinger equation I: Particle in infinite potential barriers, energy level diagram.

7.Solutions of the Schrödinger equation II: Harmonic oscillator, tunneling.

8.The hydrogen atom I: Bohr´s theory, energy level diagram, series of spectral lines.

9.The hydrogen atom II: Quantum solution, hydrogen atom wave functions, energy eigenvalues, radial probability density, quantum numbers.

10.Atom in magnetic field: The Zeeman effect, electron spin, splitting of the spectral line.

11.Many - electron atoms: central field approximation, Pauli exclusion principle, electronic configuration, Hund rules.

12.Fundamentals of solid state physics I:Band model, Fermi energy, intrinsic and doped semiconductor, PN transition.

13.Fundamentals of solid state physics II: Contact phenomenon, Seebeck´s effect, Peltier´s effect, piezoelectricity, photo diodes.

14.Fundamentals of nuclear physics: properties of nuclei, radioactivity, nuclear reactions. Elementary particles: fermions and bosons, quarks and leptons, forces.

Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Registration requirements -

Mathematics A

Mathematics B

Physics A

Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje na základě výsledků dvou průběžných testů. Průběžné testy se píší během semestru, trvají 60 min. a každý je hodnocen maximálně 100 body. Průběžné testy se nenahrazují. Předpokladem k udělení zápočtu je zisk alespoň 100 bodů jako součet z obou průběžných testů.

V případě, že student toto kritérium pro udělení zápočtu nesplní nebo se z vážných důvodů nemůže účastnit průběžných testů, může psát zápočtový test, který zahrnuje látku za celý semestr. Zápočtový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 200 body, z nichž student musí k udělení zápočtu získat alespoň 100 bodů. Zápočtový test může student psát maximálně dvakrát a to pouze v oficiálních termínech (v posledním výukovém týdnu v semestru a zpravidla v prvním týdnu zkouškového období).

Získaný zápočet se uznává, ale pouze jednou a pouze v případě, že si student předmět znovu zapíše v následujícím semestru. Pokud si ho zapíše s větším časovým odstupem, musí zápočet získat znovu podle výše uvedených pravidel.

Student, který získal zápočet, se může přihlásit ke zkoušce.

Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 100 body. Obsahuje obecné a numerické řešení fyzikálních příkladů a je doplněn i o teoretické otázky. Je-li výsledek zkouškového testu alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. Při nesplnění tohoto limitu je celá zkouška klasifikována známkou „F“ (nedostatečně). Výsledná známka je souhrnem hodnocení zkouškového testu a ústní části zkoušky. V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, nemusí zkouškový test opakovat.

Last update: Jirešová Jana (01.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140