SubjectsSubjects(version: 956)
Course, academic year 2019/2020
  

The web interface of the Educational Info System will be unavailable from 1 August to 2 August due to planned maintenance.

 

Thank you for your understanding and we apologize for any inconvenience.

Physics I - B444003
Title: Fyzika I
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2020
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 3/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Old code: F1
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Scholtz Vladimír doc. Ing. Ph.D.
Jirešová Jana Dr. Mgr.
Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc.
Incompatibility : N444022, N444024
Interchangeability : AB444003, N444001, N444024
Is interchangeable with: AB444003
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The course is aimed at understanding the fundamental physical phenomena and the development of technical thinking. The laws of physics and physical principles that are essential for connecting objects in a bachelor study program are discussed and explained.
Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Aim of the course -

Students will be able to:

Explain the essence of selected physical phenomena in the field of mechanics, oscillations and waves, optics, electricity and magnetism, modern physics

Applied physical laws in the study of related objects

Separately deal with physical tasks which are the basis for related study in Bachelor study program

Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Literature -

Z: Hofmann J., Urbanová M., Fyzika I, VŠCHT Praha, 2011, 978-80-7080-77-4

Z: Jirešová J. a kol., Sbírka příkladů z Fyziky I a Fyziky A, VŠCHT Praha, 2020, 978-80-7592-067-6

D: Halliday D., Resnick R., Walker J., Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000, 80-214-1868-0, 81-7196-213-9

Last update: Scholtz Vladimír (30.05.2024)
Learning resources -

https://e-learning.vscht.cz/enrol/index.php?id=306

Last update: Scholtz Vladimír (30.05.2024)
Requirements to the exam - Czech

ústní i písemná zkouška

Last update: Scholtz Vladimír (30.04.2024)
Syllabus -

1. Introduction: Physical quatities, The International System of Units.

2. Basic concepts of Mechanics I: Force, the Newton's laws, work, power, kinetic and potential energy. Conservation of mechanical energy and linear momentum, elastic and inelastic collisions.

3. Basic concepts of Mechanics II: Moment of inertia, torque, angular momentum. Work, power and energy in rotational motion. Rolling motion of rigid bodies. Static equilibrium conditions, center of gravity.

4. Continuum and fluid mechanics: Forces in continuum, deformation, Hooke's law. Hydrostatic presure, Archimedes' law. Bernoulli's equation, real liquid flow.

5. Oscillations: undamped, damped and forced harmonic oscillations. Composed oscillations.

6. Waves: Description, propagation velocity, intensity. Huygen's principle, refraction and reflection, Snell's law. Interference, standing waves.

7. Wave optics: Concept of light, interference, thin film, sigle-slit diffraction, diffraction grating, polarization, optical activity.

8. Geometric optics: Basic concepts, reflection and refraction, optical instruments: magnifying glass, microscope.

9. Electrostatic field: Coulomb's law. Electric dipole. Potential, voltage, work. Capacitor, dielectric polarization. Charge motion in an electric field.

10. Direct current circuits: Ohm's law, Joule's law. Kirchhoff's rules. Current, voltage and resistance measurements.

11. Magnetic field: Magnetic force. Mass spectrograph, electric measurement instruments, cyclotron, the Hall effect. Biot-Savart law, Ampere's law. Magnetic fields in matter.

12. Electromagnetic field: Electromagnetic induction, proper and mutual inductance. Electromagnetic waves, energy of electromagnetic field.

13. Alternating current circuits: Generator. Power. Impedance, phase shift, serial resonance circuit.

14. Basic concepts of modern physics: Blackbody radiation, Stefan-Boltzmann radiation law, Planck radiation law, absorption, emission, laser. The photoelectric effect, X-rays, X-ray diffraction.

Last update: Kubová Petra (04.12.2017)
Registration requirements -

Mathematics A

Last update: Jahoda Milan (22.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje na základě výsledků dvou průběžných testů. Průběžné testy se píší během semestru, trvají 60 min. a každý je hodnocen maximálně 100 body. Průběžné testy se nenahrazují. Předpokladem k udělení zápočtu je zisk alespoň 100 bodů jako součet z obou průběžných testů.

V případě, že student toto kritérium pro udělení zápočtu nesplní nebo se z vážných důvodů nemůže účastnit průběžných testů, může psát zápočtový test, který zahrnuje látku za celý semestr. Zápočtový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 200 body, z nichž student musí k udělení zápočtu získat alespoň 100 bodů. Zápočtový test může student psát maximálně dvakrát a to pouze v oficiálních termínech (v posledním výukovém týdnu v semestru a zpravidla v prvním týdnu zkouškového období).

Získaný zápočet se uznává, ale pouze jednou a pouze v případě, že si student předmět znovu zapíše v následujícím semestru. Pokud si ho zapíše s větším časovým odstupem, musí zápočet získat znovu podle výše uvedených pravidel.

Student, který získal zápočet, se může přihlásit ke zkoušce.

Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 100 body. Obsahuje obecné a numerické řešení fyzikálních příkladů a je doplněn i o teoretické otázky. Je-li výsledek zkouškového testu alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. Při nesplnění tohoto limitu je celá zkouška klasifikována známkou „F“ (nedostatečně). Výsledná známka je souhrnem hodnocení zkouškového testu a ústní části zkoušky. V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, nemusí zkouškový test opakovat.

Last update: Scholtz Vladimír (13.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 40
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 20
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha