SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
Physics: Laboratory - B444005
Title: Laboratoř fyziky
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / 345 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Additional information: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : AB444005, N444003, N444003A
Is interchangeable with: AB444005
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)
Students will measure laboratory tasks that thematically cover the lecture area of Physics I (Physics A) (Mechanics, Oscillations and Waves, Optics, Eelectricity, Magnetism, Modern physics)
Aim of the course -
Last update: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Students will be able to

solve complex physical tasks based on the physical theory,

measure physical quantities and process the measured data, including uncertainties

provide a critical evaluation of the obtained results

Literature -
Last update: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Only in czech:

Z:Uhrová, H. a kolektiv: Laboratorní cvičení z fyziky, skriptum VŠCHT Praha (2013).

Learning resources -
Last update: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html (in Czech)

Teaching methods - Czech
Last update: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Aktivní účast studentů při měření v laboratoři, analýza získaných dat, zpracování protokolů z měření

Requirements to the exam - Czech
Last update: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Před měřením musí studenti úspěšně absolvovat test z teorie měřené úolohy. Protokol z měření se odevzdává do týdne.

Syllabus -
Last update: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (03.09.2018)

1. Introduction, safety of work

2. Measurement of the length and time. Regulation of voltage and current.

3. Weighing on the analytical scales and measurement of density.

4. Measurement of viscosity.

5. Measurement of the velocity of sound propagation in gases.

6. Measuring the focal length of a thin lens. Study of the bending effects of laser adiation.

7. Refractive index, refractometry.

8. Light polarization, polarimetry.

9. RLC circuits, impedance of a coil measurement.

10.Ferromagnetic hysteresis measurement.

11.Diffraction spectrometer, H, He and Hg spectra, LEDs and light bulb spectra.

12.Specific charge of the electron - e/m measurement.

13.Ionising radiation measurement, Planck's constant measurement.

14.Measurement of magnetic induction. The force effects of the magnetic field.

Entry requirements - Czech
Last update: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Absolvovaná zkouška z předmětu Fyzika I nebo Fyzika A nebo minimálně zápočet z těchto předmětů

Registration requirements -
Last update: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Physics I or Physics A

Course completion requirements - Czech
Last update: Fišer Ladislav Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Odevzdání vypracovaných protokolů ze všech měření (hodnocených alespoň známkou "E") a úspěšné absolovování závěrečné laboratorní práce (každý student zpracovává individuálně)

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Obhajoba individuálního projektu 0.3 9
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 33
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha