SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Measuring and Control Engineering - B444007
Title: Měřicí a řídicí technika
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2019
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Nachtigalová Iva Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB444007, N444004, N444004A
Is interchangeable with: AB444007
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The course is focused on the interpretation of the theory of measurement and control, with emphasis on obtaining process information, information transfer and processing and process control. The topics of the lectures deal with the design of technological schemes, theory and instruments for measurement of technological quantities (e.g. temperature, pressure, flow, level, concentration quantities etc.), mathematical modeling and simulation of processes, theoretical aspects of regulation, control loops, and systems for data acquisition and processing. The exercises of the course are focused on the design of technological diagrams and modeling and simulation of processes.
Last update: Kopecký Dušan (06.03.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

Analyze the static and dynamic properties of the control loop.

Understand principles of sensors used for measurements of basic technological quantities (temperature, pressure, flow, level, composition).

Set PID controller.

Understand basics of logical and computer control of technological processes.

Last update: Kopecký Dušan (06.03.2018)
Descriptors - Czech

měřicí technika

měření technologických veličin

měření teploty, tlaku, průtoku, hladiny, složení

řídicí technika

regulované soustavy, vytváření matematických modelů

PID regulátor

regulační obvod

logické řízení

počítačové řízení

Last update: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Literature -

Basics:

B: Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl I. Provozní měření. KEY Publishing Ostrava(2017), ISBN 978-80-7418-284-6.

B: Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl II. Řízení technologických procesů. Key Publishing Ostrava (2017), ISBN 978-80-7418-285-3.

B: Kadlec K., Kmínek M.: Měřicí a řídicí technika, http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mce/

B: Kadlec K., Měření technologických veličin (studijní materiály na internetu), https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky

B: Kmínek M., Nachtigalová I.: Řízení technologických procesů (studijní materiály na internetu), http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mce/

Complementary:

C: Altmann W.: Practical Process Control for Engineers and technicians. Elsevier, Amsterdam, 2005, ISBN 0750664002.

C: Lipták B. G., Venzcel K.: Instruments and Automation Engineers’s Handbook 5th. ed. CRC Press, 2017, ISBN 978-1-4987-2764-8.

C: Tůma J., R. Wagnerová, R. Farana, L. Landryová: Základy automatizace. ISBN 978-80-248-1523-7. Učební text VŠB. Dostupné také z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zaut/Skripta_text.pdf

Last update: Kopecký Dušan (06.03.2018)
Learning resources -

Education support:

http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky

http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mrt/predn/F0-txt-Bc.htm

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=42

Last update: Kopecký Dušan (06.03.2018)
Teaching methods - Czech

Výuku předmětu zajišťují Ústav fyziky a měřicí techniky spolu s Ústavem počítačové a řídicí techniky.

Studijní texty k přednáškám jsou k disposici na internetu.

Last update: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je ústní, otázky u zkoušky zahrnují problematiku podle sylabu předmětu a ke studiu jsou postačující podkladové materiály k přednáškám, případně elektronická učebnice Měřicí a řídicí technika.

Last update: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Syllabus -

Lectures:

1. Tasks of measurement and control, technological diagrams

2. Analysis of technological systems, creation of mathematical models

3. Simulation of dynamic behavior of systems, dynamic properties of systems, classification of systems according to their dynamic properties

4. Controllers, their properties and uses, actuators

5. Regulatory circuit, regulation process, regulation of typical technological apparatuses

6. Digital control, microprocessor controllers, adaptive control

7. Measurement chain, microprocessor-controlled devices

8. Temperature measurement, contact and non-contact thermometers

9. Pressure measurement, intelligent pressure transducer

10. Level measurement

11. Measurement of flow and total volume

12. Measurement of concentration quantities, chemical sensors, gas and liquid analyzers

13. Combination and sequential logic control, programmable logic controllers

14. Integrated computer control and information systems, data acquisition and processing

Exercises

1. Design of technological schemes in Microsoft VISIO I

2. Design of technological schemes in Microsoft VISIO II

3. Design of technological schemes in Microsoft VISIO III

4. Mathematical modeling of processes using Matlab I software

5. Mathematical modeling of processes using Matlab II software

6. Simulation of processes in Matlab SIMULINK I environment

7. Simulation of processes in Matlab SIMULINK II environment

8. Simulation of processes in Matlab SIMULINK III environment

9. Simulation of processes in Matlab SIMULINK IV environment

10. Data acquisition and processing in LabVIEW I software

11. Data acquisition and processing in LabVIEW II software

12. Data acquisition and processing in LabVIEW III software

13. Data acquisition and processing in LabVIEW IV software

14. Data acquisition and processing in LabVIEW V software

Last update: Kopecký Dušan (06.03.2018)
Entry requirements -

Mathematics, Physics, or Chemical Engineering and Physical Chemistry

Last update: Kopecký Dušan (06.03.2018)
Registration requirements -

Matematika I

Fyzika I

Last update: Kopecký Dušan (06.03.2018)
Course completion requirements -

Passing the exam.

Last update: Kopecký Dušan (06.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 110 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Oral examination 80

 
VŠCHT Praha