Algorithmization and programming in modern languages (e-course) - B445051
Title: Algoritmizace a programování v moderních jazycích
Guaranteed by: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/15, MC [HS]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Finkeová Jana Ing. CSc.
Vrba Jan Ing. Ph.D.
Nachtigalová Iva Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Kurz Algoritmizace a programování v moderních jazycích je zaměřen na studenty, kteří začínají programovat, potřebují získat základní znalosti o algoritmizaci úloh a osvojit si základní programovací návyky. Cílem kurzu je seznámit je s třemi programovacími jazyky C#, VBA a Python, které lze využívat k programování aplikací pro OS Windows, automatizaci v MS Office anebo např. zpracování a prezentaci dat či programování speciálních knihoven pro ostatní software.
Last update: Finkeová Jana (31.07.2019)
Literature - Czech

Z: Knuth D. E.,Umění programování - Základní algoritmy,Computer Press,2008,ISBN: 978-80-251-2025-5

Z: Sharp J.,Microsoft Visual C# 2008 Krok za krokem,Computer Press,2008,ISBN: 978-80-251-2027-9

D: Mareš A., 1001 tipů a triků pro C# 2010, Computer Press 2011, ISBN: 978-80-251-3250-0

Z: SUMMERFIELD, Mark. Python 3: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2737-7.

Last update: Finkeová Jana (31.07.2019)
Syllabus - Czech

Úvod do algoritmizace, datové typy, tiché přetečení, zaokrouhlovací chyba.

C#: proměnné, deklarace proměnných, operátory.

C#: řízení běhu programu výjimky, ošetření chyb.

C#: základní algoritmy, paměťová a časová složitost algoritmů.

Python: Proměnné a operátory, řízení běhu programu, vestavěné funkce

Python: Třídy a objekty, ošetření chyb, pokročilé matematické funkce a zobrazování dat.

VBA: Proměnné a operátory, řízení běhu programu.

VBA: Tvorba uživatelských funkcí a maker.

VBA: Tvorba dialogových oken.

VBA: Úprava uživatelského rozhraní.

Last update: Nachtigalová Iva (31.07.2019)