SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Object oriented programming (e-course) - B445052
Title: Objektově orientované programování
Guaranteed by: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/15, MC [HS]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D.
Vrba Jan Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (24.07.2019)
Kurz Objektově orientované programování je zaměřen na studenty, kteří se již v průběhu předchozího studia seznámili se základy programování (např. v kurzu Algoritmizace a programování v moderních jazycích) a mají zájem své znalosti dále prohlubovat. Cílem kurzu je seznámit je s programováním v objektově orientovaných jazycích na příkladech a ukázkách zejména v jazyku Java.
Literature - Czech
Last update: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (24.07.2019)

Z:Herout P.,Učebnice jazyka Java,Kopp,České Budějovice,2010,8072323982

Z:Herout P.,Java: grafické uživatelské prostředí a čeština,Kopp,České Budějovice,2001,8072321501

D:Pecinovský R.,Java 7: učebnice objektové architektury pro začátečníky,Grada,Praha,2012,8024736655

D:Darwin I.F.,Java: kuchařka programátora: [vzory a řešení pro vaše aplikace],Computer Press,Brno,2006,8025109445

Syllabus - Czech
Last update: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D. (24.07.2019)

1. Datové typy, deklarace proměnných, operátory, pole a řetězce.

2. Větvení a cykly, standardní vstup a výstup.

3. Třídy a instance, metody a atributy.

4. Dědičnost, překrývání a přístupová práva.

5. Rozhraní a polymorfizmus, vnořené a vnitřní třídy.

6. Výjimky a ošetření výjimek, práce se soubory, konzolové aplikace.

7. Grafické uživatelské rozhraní a událostmi řízené programování.

8. Zobrazení a obsluha událostí, programové vyvolání události a adaptéry.

9. Typy komponent a jejich základní události, akce a vlastnosti komponent, práce s kurzorem.

 
VŠCHT Praha