SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Advanced MATLAB course and introduction to image analysis - B445053
Title: Matlab pro pokročilé a obrazová analýza
Guaranteed by: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/15, MC [HS]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (04.08.2019)
Kurz je zaměřen na studenty, kteří se již v průběhu předchozího studia s programovým prostředím Matlab seznámili a mají zájem své znalosti dále prohlubovat. Cílem kurzu je seznámit je s celou řadou knihoven, které umožňují velmi pokročilou analýzu dat (jednorozměrných i vícerozměrných), ale i komunikaci s reálnými zařízeními.
Literature - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (04.08.2019)

D. Dušek, F., Honc, D.,Matlab a Simulink, Univerzita Pardubice, Pardubice,2005,8071947768

Syllabus - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (04.08.2019)

1. Úvod a opakování

2. Matlab a připojení reálných zařízení

3. Matlab a analýza obrazu

4. Matlab a analýza obrazu II

5. Matlab a optimalizace

6. Tvorba modelů v Simulinku

7. Matlab a tvorba GUI

8. Matlab a regulace

9. Matlab a identifikace systémů

 
VŠCHT Praha