SubjectsSubjects(version: 889)
Course, academic year 2020/2021
  
Logistics - B501005
Title: Logistika
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Košťálek Josef Ing. Ph.D.
Vašek Jan PhDr. MSc.
Interchangeability : AB501005
Examination dates   Schedule   
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Gros Ivan, Barančík Ivan, Čujan Zdeněk: Velká kniha logistiky. 2016. VŠCHT. ISBN 978-80-7080-952-5

D: Christopher, P. Logistics and Supply Chain Management. 5th ed. Pearson FT, 2016.

D: Murphy, P.R., Knemeyer, A.M. Contemporary Logistics. 11th. ed. Pearson, 2014

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Úvodní hodina: časový plán, organizace výuky, hodnocení, seznámení s pojmem logistika, vývoj logistiky

2. Definice logistiky, základní termíny, cíle, logistický řetězec, integrovaná logistika, vědní základy logistiky

3. Logistické technologie: Kanban, JIT, JIS, QR, ECR, Hub & Spoke, vliv štíhlé výroby

4. Zásoby, role zásob v logistice, modely zásob, ABC a XYZ analýza

5. Logistická centra, Cross-Docking, ISO kontejnery, palety, slip sheets

6. Informační technologie v logistice, EDI, automatická identifikace zboží, čárové kódy, RFID, Smart Containers

7. Doprava v logistice, multimodální a intermodální doprava v Evropě a ve světě, role EU, TEN-T a CEF

8. Mezinárodní logistika, faktory, obchodní bloky, INCOTERMS, LPI, případová studie: Čína

9. Spolupráce v logistice, 3PL, outsourcing, offshoring, reshoring

10. Bezpečnost logistických řetězců: legislativa, mezinárodní organizace a iniciativy, screening námořních kontejnerů

11. Reverzní logistika, recyklace

12. Úvod do problematiky Smart Cities, definice, hodnocení, best practices

13. City logistika, poslední míle, Gateway, nové trendy

14. Nová poslední míle, analýza B2B a B2C segmentu, vliv online prodeje

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

písemný test

 
VŠCHT Praha