SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Logistics - B501005
Title: Logistika
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:130 / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc.
Interchangeability : AB501005
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Z: Gros Ivan, Barančík Ivan, Čujan Zdeněk: Velká kniha logistiky. 2016. VŠCHT. ISBN 978-80-7080-952-5

D: Christopher, P. Logistics and Supply Chain Management. 5th ed. Pearson FT, 2016.

D: Murphy, P.R., Knemeyer, A.M. Contemporary Logistics. 11th. ed. Pearson, 2014

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Syllabus - Czech

1. Úvodní hodina: časový plán, organizace výuky, hodnocení, seznámení s pojmem logistika, vývoj logistiky

2. Definice logistiky, základní termíny, cíle, logistický řetězec, integrovaná logistika, vědní základy logistiky

3. Logistické technologie: Kanban, JIT, JIS, QR, ECR, Hub & Spoke, vliv štíhlé výroby

4. Zásoby, role zásob v logistice, modely zásob, ABC a XYZ analýza

5. Logistická centra, Cross-Docking, ISO kontejnery, palety, slip sheets

6. Informační technologie v logistice, EDI, automatická identifikace zboží, čárové kódy, RFID, Smart Containers

7. Doprava v logistice, multimodální a intermodální doprava v Evropě a ve světě, role EU, TEN-T a CEF

8. Mezinárodní logistika, faktory, obchodní bloky, INCOTERMS, LPI, případová studie: Čína

9. Spolupráce v logistice, 3PL, outsourcing, offshoring, reshoring

10. Bezpečnost logistických řetězců: legislativa, mezinárodní organizace a iniciativy, screening námořních kontejnerů

11. Reverzní logistika, recyklace

12. Úvod do problematiky Smart Cities, definice, hodnocení, best practices

13. City logistika, poslední míle, Gateway, nové trendy

14. Nová poslední míle, analýza B2B a B2C segmentu, vliv online prodeje

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Course completion requirements - Czech

písemný test

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha