SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Microeconomics - B501010
Title: Mikroekonomie
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / 135 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB501010
Annotation - Czech
Kurz se soustředí na standardní mikroekonomickou analýzu cen na trzích výstupu a vstupů. Pozornost je rovněž věnována problematice tržních selhání.
Last update: Pošta Vít (13.01.2021)
Literature - Czech

Z: Pošta V. Ekonomie pro bakalářské studium na vŠCHT. Volně dostupné. 2020.

Z: Hořejší B, Soukupová J, Macáková L, Soukup J. Mikroekonomie. Management Press. 2011.

D: Pindyck R, Rubinfeld D. Microeconomics, 8th edition. PrenticeHall. 2012.

Last update: Pošta Vít (11.09.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet student získává po obdržení alespoň 50 % bodů ze dvou testů během semestru. První test má váhu 35 % a druhý 65 %. Druhý test je možné jednou opakovat. Dále musí student získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Last update: Pošta Vít (12.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Podmínky optimální volby spotřebitele na trzích statků a služeb. Marshallova a Hicksova poptávka.

2. Analýza poptávky s ohledem na změny cen. Substituční a důchodový efekt. Křížový substituční a důchodový efekt. Funkce PCC. Cenové elasticity.

3. Analýza poptávky s ohledem na změny důchodu. Engelova výdajová funkce. Důchodová elasticita.

4. Produkční a nákladová analýza v krátkém období.

5. Produkční a nákladová analýza v dlouhém období.

6. Analýza příjmů.

7. Podmínka maximalizace zisku a maximalizace příjmů. Vliv změny podmínek poptávky, produkce a cen vstupů na rozhodnutí firmy.

8. Rozhodování monopolu. Cenová diskriminace.

9. Rozhodování v podmínkách oligopolu. Model s cenovým vůdcem. Cournotův model. Stackelbergův model.

10. Rozhodování v podmínkách monopolistického trhu. Rozdíl mezi krátkým a dlouhým obdobím.

11. Maximalizace zisku na trhu práce.

12. Maximalizace užitku a nabídka práce.

13. Tržní selhání

Last update: Pošta Vít (11.09.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet student získává po obdržení alespoň 50 % bodů ze dvou testů během semestru. První test má váhu 35 % a druhý 65 %. Druhý test je možné jednou opakovat. Dále musí student získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Last update: Pošta Vít (12.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha