SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Information Systems - B501011
Title: Informační systémy a projektování
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kaiser Jiří Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB501011
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Z: BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3.

Z: UNHELKAR, Bhuvan. Software engineering with UML. Boca Raton, [2018]. ISBN 978-1-138-29743-2.

D: GALIN, Daniel. Software quality: concepts and practice. Hoboken, NJ, 2017. ISBN 978-1-119-13449-7.

D: ISO/IEC 19510:2013 [ISO/IEC 19510:2013] Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Requirements to the exam - Czech

seminární práce, písemná a ústní zkouška

Last update: Kaiser Jiří (12.09.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky a na ně tematicky navazující cvičení probíhají každý 2. týden.

1. Základní pojmy z oblasti informačních systémů

2. Architektury informačních systémů

3. Základní typy softwarových aplikací pro informační systémy a způsoby pořízení informačního systému.

4. Behaviorální vyjádření podnikových procesů a jejich textový popis.

5. Základy modelování podnikových procesů pomocí standardu Business Process Model and Notation (BPMN)

6. Měření efektivity podnikových procesů

7. Specifikace funkčních požadavků na software pomocí základních prvků diagramu případů užití z Unified Modeling Language (UML) a základní popis scénářů

Last update: Botek Marek (17.01.2020)
Course completion requirements - Czech

seminární práce, písemná a ústní zkouška

Last update: Kaiser Jiří (12.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.9 25
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha