SubjectsSubjects(version: 890)
Course, academic year 2020/2021
  
Principles of Law - B501012
Title: Právo
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Additional information: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1249
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D.
Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB501012
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. C. H. Beck, 2016

Z: Chalupa/Reiterman/Grinc. Obchodní korporace. Základy soukromého práva VII. C. H. Beck, 2017.

D: Hůrka, P. Pracovní právo v bodech s příklady. Wolters Kluwer ČR, 2019

D: Janků/Kelblová/Uhlířová/Zapletalová a kol. Nové občanské právo v kostce. C. H. Beck, 2014

D: Janků/Marek. Vybrané kapitoly soukromého práva. C. H. Beck. 2018

Requirements to the exam - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Prezentace zvolené problematiky k probíranému učivu. Závěrečný písemný test.

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Úvod do práva, systém práva, prameny práva, objektivní právo. Právní normy.

2. Ústava ČR. Listina základních práv a svobod. Právní stát a jeho principy.

3. Subjekty práva: fyzické osoby, právnické osoby dle obč. zák. a jiných právních předpisů.

4. Orgány právnických osob: tvorba, působnost a odpovědnost.

5. Věc ve smyslu právním: pojem, členění, vlastnická triáda aj.

6. Obchodní korporace: společná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

7. Osobní obchodní společnosti.

8. Kapitálové obchodní společnosti. Evropská společnost.

9. Družstvo. Evropská družstevní společnost.

10. Soutěžní právo: hospodářská soutěž; nekalá soutěž.

11. Základní pojmy a instituty pracovního práva.

12. Územně samosprávné celky: obce, kraje. Orgány obcí a krajů: působnost. Hospodaření.

13. Základní pojmy a instituty trestního práva.

14. Analýza soudní judikatury k uvedeným okruhům. Praktické příklady.

Course completion requirements - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Prezentace zvolené problematiky k probíranému učivu. Závěrečný písemný test.

 
VŠCHT Praha