SubjectsSubjects(version: 882)
Course, academic year 2020/2021
  
Macroeconomics - B501015
Title: Makroekonomie
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : AB501015
Literature - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Z: Pošta V. Ekonomie pro bakalářské studium na VŠCHT. Volně dostupné. 2020.

Z: Pošta V. Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky. C.H. Beck 2018.

D: Soukup J, Pošta V, Neset P, Pavelka T, Dobrylovský J. Makroekonomie, 2. aktualizované vydání. Management Press. 2010.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Zápočet student získává po obdržení alespoň 50 % bodů ze dvou testů během semestru. První test má váhu 35 % a druhý 65 %. Druhý test je možné jednou opakovat.

Syllabus - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

1. Základní makroekonomická data z národních účtů, statistika inflace a trhu práce.

2. Keynesovská funkce spotřeby, funkce spotřeby založená na mezičasové volbě.

3. Funkce investic založená na mezičasové volbě.

4. Analýza měnového kurzu – parita úrokových měr a parita kupní síly.

5. Analýza zahraničního obchodu – vliv produktu a měnového kurzu.

6. Poptávka po penězích – vliv důchodu a úrokové míry.

7. Cílování inflace. Konstrukce agregátní poptávky v režimu cílování inflace.

8. Rigidity cen a mezd. Konstrukce agregátní nabídky v krátkém a dlouhém období.

9. Model AD-AS. Analýza ekonomiky v krátkém až středně dlouhém období.

10. Ekonomická aktivita. Zaměstnanost. Nezaměstnanost. Cyklická a strukturální nezaměstnanost.

11. Okunův zákon. Phillipsovy křivky.

12. Propojení AD-AS a modelu Phillipsových křivek.

13. Dlouhodobý ekonomický růst – růstové účetnictví.

14. Dlouhodobý ekonomický růst – Solowův model.

Course completion requirements - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

 
VŠCHT Praha