SubjectsSubjects(version: 889)
Course, academic year 2020/2021
  
Work Organization and Working Conditions - B501020
Title: Organizace práce a pracovní podmínky
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Z: ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5870-1.

D: ARMSTRONG, M. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi: Cesta k efektivitě a výkonnosti. Praha: Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-1198-1.

D: ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 928 s. ISBN 978-80-247-5258-7.

D: HORVÁTHOVÁ, P., BLÁHA, J., ČOPÍKOVÁ, A. Řízení lidských zdrojů. Nové trendy. Praha: Management Press, 2016. 430 s. ISBN 978-80-7261-430-1.

D: URBAN, J. Motivace a odměňování pracovníků. Co musíte vědět, abyste ze svých spolupracovníků dostali to nejlepší. Praha: Grada Publishing, 2017. 160 s. ISBN 978-80-271-0227-3.

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Východiska managementu a leadershipu

2. Oblasti a postupy kontroly

3. Teorie a pojetí řízení pracovního výkonu

4. Principy a proces řízení pracovního výkonu

5. Formy, kritéria a metody hodnocení pracovníků

6. Příprava a vedení hodnoticího rozhovoru

7. Využití metody Assessment Centrum/Development Centrum

8. Využití metody 360stupňové zpětné vazby

9. Podstata a metody hodnocení práce

10. Zásady a formy stimulace pracovníků

11. Oblasti a metody rozvoje pracovníků

12. Zásady a využití koučování a mentorování

13. Význam etiky v řízení lidí

14. Pojetí řízení lidí a řízení sebe sama

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet: Prezentace na vybrané téma zaměřené na řízení a hodnocení pracovního výkonu.

Zkouška: Písemný test v rozsahu přednášek a povinné literatury.

 
VŠCHT Praha