SubjectsSubjects(version: 889)
Course, academic year 2020/2021
  
Labor Law - B501025
Title: Pracovní právo
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D.
Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Roučková, D., Schmied, Z. Zákoník práce. Nakladatelství ANAG, 2020

Z: Podrazil, P., Tintěra, T. Praktikum pracovního práva. Nakladatelství Leges, 2019

D: Hůrka, P. Pracovní právo v bodech s příklady. Wolters Kluwer ČR, 2019

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Úvod do teorie pracovního práva – prameny, povaha, zásady, individuální a kolektivní pracovní právo.

2. Předmět úpravy zákoníku práce; pracovněprávní vztahy a jejich subjekty; některá ustanovení o právním jednání.

3. Vznik pracovního poměru: pracovní smlouva; dohody konané mimo pracovní poměr. Konkurenční doložka.

4. Změny pracovního poměru: důvody a formy.

5. Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a ze strany zaměstnance; neplatnost skončení PP.

6. Pracovní doba: rozvržení, konto pracovní doby, přestávky v práci, odpočinek, noční práce, pracovní pohotovost.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pracovní úraz, oznamování pracovních úrazů.

8. Odměňování za práci: mzda, plat, srážky z příjmů, zaručená mzda, minimální mzda, příplatky, cestovní náhrady.

9. Dovolená. Péče o zaměstnance: odborný rozvoj, stravování, benefity.

10. Náhrada majetkové újmy: povinnost zaměstnance k náhradě škody, dohoda o hmotné odpovědnosti, ztráta svěřených věcí.

11. Odborová organizace; kolektivní smlouvy; rada zaměstnanců.

12. Zákon o zaměstnanosti. Investiční pobídky pro zaměstnanost. Úřad práce.

13. Agenturní zaměstnávání.

14. Judikatura Nejvyššího soudu ČR. Příklady z praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (18.09.2020)

Zkouška ve formě písemného testu, složeného ze dvou částí (teoretické znalosti, praktická aplikace právní úpravy).

 
VŠCHT Praha