SubjectsSubjects(version: 893)
Course, academic year 2021/2022
  
Communication and Managerial Skills - B501027
Title: Komunikační a manažerské dovednosti
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Němečková Iveta Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Mikuláštík M. (2010). Komunikační dovednosti v praxi, Praha: Grada. 978-80-247-2339-6.

Z: Jarošová, E. et al. (2015). Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: ManagementPress 978-80-726-1135-5.

Z: Payne,V. (2007). Teambuilding workshop: trénink týmových dovedností, Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1588-6.

D: Mynaříková, L. (2015). Psychologie lži. Praha, Grada. ISBN: 978-80-247-5472-7

D:Khelerová,V. (2010). Komunikační a obchodní dovednosti. Praha: Grada. 978-80-247-3566-5

D:Plamínek,J. (2005). Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. Praha: Grada. 80-247-1092-7.

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Význam komunikace pro manažera, proces komunikace.

2. komunikace verbální, nonverbální, prezentace.

3. Dialog x monolog, techniky pro vedení dialogu

4. Aktivní naslouchání jako základ pro vedení rozhovoru

5. Zadávání úkolů, instruování, typy zadávání úkolů

6. Přesvědčování, vyjednávání.

7. Motivační rozhovory, pochvala, kritika

8. Hodnotící rozhovory

9. Koučovací rozhovory

10. Přijímací rozhovory

11. Zvládání konfliktních situací a jedinců

12. Vedení porad

13. Delegování

14. Týmová spolupráce, řízení.

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

Požadavky na zápočet: aktivní účast na cvičeních

Zkouška: ústní, návrh řešení konkrétního problému

 
VŠCHT Praha