SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2021/2022
  
Consumer Protection Law - B501029
Title: Právní aspekty ochrany spotřebitele
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D.
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Večerková E. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám. Wolters Kluwer, 2017

Z: Vítová, B. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. Wolters Kluwer, 2016

D: Moravec, T. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. C. H. Beck, 2019

D: Ondrejová, D. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář (§ 2972-2990). C. H. Beck, 2014

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Úvod do studia občanského práva: struktura obč. zák.; zásady; osoby; věci; právní skutečnosti.

2. Relativní majetková práva: jednání o uzavření smlouvy; nabídka, akceptace, forma a účel smlouvy; vznik, změna a zánik smlouvy. Zajištění a utvrzení dluhu.

3. Spotřebitel vs. podnikatel. Spotřebitelské smlouvy podle obč. zák. Distanční smlouvy.

4. Práva a povinnosti podnikatele a spotřebitele. Odstoupení od smlouvy.

5. Soutěžní právo: hospodářská soutěž; nekalá soutěž: generální klauzule a skutkové podstaty. Ochrana proti nekalé soutěži.

6. Veřejnoprávní regulace reklamy.

7. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele.

8. Směrnice EU: klamavá a agresivní reklama.

9. Finanční služby. Zájezd. Spojené cestovní služby. Ubytování.

10. Spotřebitelský úvěr.

11. Mimosoudní řešení sporů (ADR). Česká obchodní inspekce.

12. Ochrana osobních údajů (GDPR).

13. Služby informační společnosti.

14. Praktikum: analýza judikatury; příklady z praxe

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Docházka 80 % s aktivitou. Zkouška ve formě písemného testu. Příprava judikatury Nejvyššího soudu.

 
VŠCHT Praha