SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2021/2022
  
Taxes in the Czech Republic - B501030
Title: Daňový systém České republiky
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Literature - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Z: Vančurová, A. – Láchová, L. (2018). Daňový systém ČR. Praha: 1. VOX.

D: Vančurová, A. a kol. (2018). Daňový systém ČR – cvičebnice (díly 1-3). Praha: 1. VOX

Syllabus - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Harmonizace daňového systému

2. Daň z příjmů právnických osob

3. Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost

4. Daň z příjmů fyzických osob – samostatná výdělečná činnost

5. Sociální pojištění

6. Daň z příjmů fyzických osob – nájmy, kapitálový majetek a ostatní příjmy

7. Silniční daň

8. Daně z nemovitých věcí

9. Daň z nabytí nemovitých věcí

10. Daň z přidané hodnoty v ČR

11. Daň z přidané hodnoty – intrakomunitární plnění

12. Spotřební daně

13. Energetické daně

14. Cla

Course completion requirements - Czech
Last update: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet: aktivní participace na přednáškách a cvičeních, která je ověřována formou minitestů a online testů, a dále úspěšné zvládnutí průběžného testu.

Zkouška: písemná zkoušky (znalosti z celého rozsahu kursu).

 
VŠCHT Praha