SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
English for Business Studies 1 - level B2 (intermediate) - B501050
Title: Angličtina pro ekonomiku a management 1 - úroveň B2 (intermediate)
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Annotation -
The course develops communication skills and vocabulary for students on the B2 CEFR level. Attention will be paid to vocabulary, grammar and functional language related to the field of economics, management, and business. The course focuses on developing all language skills including speaking, listening, writing, and reading. Covered topics include Corporate Culture, Finance, Digital Business, Performance, Ethics, and Time Management. Upon successful completion of the course, students will be able to accurately use selected grammar and lexical units, write shorter texts, work with specialized texts, and manage information with different speakers. The course also develops students’ intercultural awareness and fosters autonomous learning.
Last update: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Literature -

Primary literature

Business Partner B2 (Pearson)

Secondary literature

Murphy, Raymond. English Grammar in Use (Cambridge University Press).

Emmerson, Paul. Business Grammar Builder, 2nd Ed. (MacMillan).

Last update: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Portfolio

Předmětové portfolio se skládá ze dvou hlavních částí: a) aktivit, které student vypracovává v průběhu semestru na základě instrukcí od vyučujícího, a b) závěrečného testu.

a) Aktivity zpracovávané v průběhu semestru zahrnují:

1) Video presentaci „Presenting yourself“ vypracovanou na základě zadání podle Business Partner B2;

2) Týmovou prezentaci „Project presentation“ vypracovanou na základě projektového zadání podle Business Partner B2, nebo podle zadání projektových modulů;

3) Písemné shrnutí (Summary) na základě zadání,

4) Business terminology list skládající se odborných slovních spojení v profesionálním kontextu na základě témat a lekcí v předmětu.

b) Závěrečný test

Last update: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Syllabus -

1. Course overview, presenting yourself

2. The business world, workplace culture

3. Building relationships, the economy

4. U1 reading bank: text analysis

5. Management, team communication

6. U2 reading bank: text analysis

7. Recessions and depressions

8. Recessions and depressions – in-class presentations

9. Managing bad news, annual report summary

10. U3 reading bank: text analysis

11. Talking technology

12. Digital business and technology

13. U4 reading bank: text analysis

14. Revision

Last update: Hřebačková Monika (11.02.2021)
Entry requirements - Czech

Znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B1+

Last update: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Course completion requirements -

Students can receive credit for the course if they:

1) Meet course attendance requirements

2) Submit a complete Course Portfolio

A course portfolio consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test.

Last update: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha