SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
English for Business Studies 2 - level B2 (intermediate) - B501052
Title: Angličtina pro ekonomiku a management 2 - úroveň B2 (intermediate)
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Annotation -
Last update: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2 evropského referenčního rámce; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují např. Corporate culture, Finance, Digital business, Performance, Ethics and Time management. Funkční jazyk zahrnuje Describing challenges, Cause and effect, Responding to positive criticism, Balancing positive and negative, Discussing priorities. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Customer profile, nebo Doing business abroad.
Literature -
Last update: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

Primary literature

Business Partner B2 (Pearson)

Secondary literature

Raymond Murphy, English Grammar in Use 5th edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2019) ISBN 978-1-108-45768-2

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10: 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009) ISBN-13: 978-0230716841

Requirements to the exam -
Last update: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

A course portfolio, which consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test.

Syllabus -
Last update: Hřebačková Monika PhDr. (11.02.2021)

1. Reviewing projects

2. Global issues for the 21st century

3. Sales and Marketing

4. U5 reading bank: text analysis

5. Ethical Choices, production, and operations

6. U6 reading bank: text analysis

7. Managing time, services

8. In-class presentations

9. Dealing with facts and figures

10. U7 reading bank: text analysis

11. The GROW model

12. Presenting ideas, description: the passive voice

13. U8 reading bank: text analysis

14. Revision

Registration requirements - Czech
Last update: Hřebačková Monika PhDr. (15.01.2021)

Absolvování předmětu Angličtina pro ekonomiku a management 1

Course completion requirements -
Last update: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

Students can receive credit for the course if they:

1) Meet course attendance requirements

2) Submit a complete Course Portfolio

A course portfolio consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha