SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
English for Business Studies 3 - level B2+ (upper intermediate) - B501055
Title: Angličtina pro ekonomiku a management 3 - úroveň B2+ (upper intermediate)
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 90 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Annotation -
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2/B2+ evropského referenčního rámce v závislosti na diagnostickém testu; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují Marketing, Financial matters, Environmental challenges. Funkční jazyk zahrnuje Summarizing findings, Changing agreements, Proposals and recommendations, formal and informal styles in writing. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Business people, Sustainability nebo Dealing with International Consumers.
Last update: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Literature -

Primary literature

Business Partner B2+ (Pearson)

Secondary literature

Raymond Murphy, English Grammar in Use 5th edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2019) ISBN 978-1-108-45768-2

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10: 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009) ISBN-13: 978-0230716841

Last update: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Requirements to the exam -

A course portfolio, which consists of two main sections: a) tasks completed throughout the semester based on the teacher’s instructions, and b) a short test.

Last update: Hřebačková Monika (09.02.2021)
Syllabus -

1. Course overview, your background and career

2. Marketing, storytelling, working with a focus group

3. Reading bank 1: Career mobility

4. Financial matters, company finance

5. Financial matters, company finance

6. Reading bank 2: Professional business mentoring

7. Difficult decisions, stating requirements

8. In-class presentations

9. Dealing with economic data, register and style

10. Reading bank 3: The Starbucks effect

11. Working with tables, the language of trends

12. Environmental and Cyber challenges

13. Reading bank 4: Plastic is the problem

14. Revision

Last update: Hřebačková Monika (11.02.2021)
Registration requirements - Czech

Absolvování předmětu Angličtina pro ekonomiku a management 2

Last update: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Course completion requirements -

Students can receive credits for the course if they:

1) Meet course attendance requirements

2) Submit a complete Course Portfolio

3) Pass a final test.

Last update: Pavelková Hana (12.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha