SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Business German 2 - B501063
Title: Obchodní němčina 2
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Zvěřinová Jana Mgr.
Annotation - Czech
Kurz Obchodní němčina 2 navazuje na kurz Obchodní němčina 1. V rámci tohoto předmětu si studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu; výuka je zaměřena na německý jazyk související s oborem ekonomika a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují např. marketing, bankovnictví, založení firmy a její financování, obchodní terminologii. Kurz je určený pro studenty s jazykovou úrovní minimáleně B1 evropského referenčního rámce.
Last update: Zvěřinová Jana (11.02.2021)
Aim of the course - Czech

Na konci kurzu studenti budou

umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu

lépe se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích

mít širší slovní zásobu

lépe rozumět různým mluvčím

aktivně uplatňovat více strukturovaný písemný projev

znát pravidla obchodní komunikace (telefonát, e-mailová korespondence)

zvládat ústní interakci s větší jistotou a přesností

uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti

umět lépe sledovat a řídit svůj vlastní jazykový rozvoj

Last update: Zvěřinová Jana (11.02.2021)
Literature - German

Wergen, Josef. Obchodní korespondence a komunikace. Němčina (nakladatelství Klett)

Höppnerová, Věra. Deutsch im Gespräch (nakladatelství Ekopress)

Wergen, Josef. Obchodní korespondence a komunikace. Němčina (nakladatelství Klett)Höppnerová, Věra. Deutsch im Gespräch (nakladatelství Ekopress)

Gramatické přehledy

Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe (nakladatelství Hueber)

Berglová, Eva. Moderní gramatika němčiny (nakladatelství Fraus)

Doporučené online slovníky – lexikony

https://www.duden.de/

https://www.dwds.de/

Last update: Zvěřinová Jana (11.02.2021)
Syllabus - German

1. Einführung und Wiederholung

2. Die Währung, das Geld, der Lohn

3. Der Markt

4. Die Steuern

5. Güter

6. Das Marketing

7. Banken

8. Die Versicherung

9. Arbeit mit fachlichen Texten

10. Der Außenhandel

11. Die Arbeitslosigkeit

12. Verhandlungstaktik

13. Oxbridge-Debatte

14. TEST/REFERATE

Last update: Zvěřinová Jana (11.02.2021)
Entry requirements - Czech

Německý jazyk na úrovni min B1 (absolvování kurzu Obchodní němčina 1)

Last update: Zvěřinová Jana (11.02.2021)
Course completion requirements - German

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění následujících studijních povinností:

1)Aktivní účast na cvičení

2) Portfolio zahrnující:

a) Prezentace obchodního plánu a strategie

b) Prezentace aktuality ve vybraném oboru

c) Test

Last update: Zvěřinová Jana (11.02.2021)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha