SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Management of Internal Processes - B501069
Title: Vnitropodnikové řízení
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech

Kislingerová a kol.: Manažerské finance, 2010.

Král a kol.: Manažerské účetnictví, 2018.

Wohe: Uvod do podnikového hospodářství, 2007.

Wagner, J: Měření výkonnosti, 2009.

Last update: Scholleová Hana (20.02.2021)
Syllabus - Czech

1. Podnik, struktura, typy výroby, vliv na řízení,nároky na jednotlivé typy zdrojů

2. Hierarchie podnikových cílů v závislosti na misi a vizi, vazby, měření, řízení v provozní oblasti

3. Vnitropodnikové účetnictví- zařazení v rámci podnikového řízení, smysl, předpisy, základní pojmy. Základní varianty účtování a klíčování.

4. Druhy vnitropodnikových účetních případů - vnitropodnikové sazby, vztahy u vnitropodnikových prací, problematika rozpouštění režií, způsoby oceňování vlastní činnosti, vnitropodniková banka.

5. Řízení provozních nákladů, odraz v dolní hranici ceny.

6. Pracovní kapitál - význam a nutnost řízení - globálně nebo lokálněpo složkách.

7. Řízení zásob.

8. Řízení pohledávek.

9. Cash management.

10. Obnovovací a regulatorní investice.

11. Provozní rizika - základní možnosti sledování a řízení.

12. Tvorba rozpočtu.

13. Komplexní systémy měření výkonnosti podniku.

14. Zásady tvorby systému měřítek sledování a řízení - KPI.

Last update: Scholleová Hana (15.02.2021)
Course completion requirements - Czech

Zápočet - průběžné testy max 50 bodů, projekt - zpracování a obhajoba max 50 bodů, na zápočet potřeba 60 bodů.

Zkouška - písemná práce a následnou ústní diskuzí.

Last update: Scholleová Hana (20.02.2021)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha