SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2021/2022
  
Pharmacoeconomy - B501083
Title: Farmakoekonomika
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Interchangeability : N111051
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (06.09.2021)
Pharmacoeconomics is a relatively new field of science, which emerged as a hybrid field of medical sciences, pharmacy and economic disciplines. By implementing this field into health and medicine policy, individual states strive to ensure the availability of necessary and high-quality medicines for the population at a reasonable cost. The course teaches students to integrate economic principles into decision-making in the pharmaceutical industry. This gives students at the ICT the opportunity to combine their professional technical or technological knowledge with aspects of managerial economics and management. The education of such students is of great social importance.
Aim of the course -
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (06.09.2021)

Students will be able to:

Evaluate the commercial potential of the drug and use pharmacoeconomic analysis.

They can analyze the costs of treatment in relation to the results of treatment.

Literature -
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (06.09.2021)

R:Strachotová D., Farmakoekonomika, VŠCHT Praha, 2019

A:Gladkij I.,Strnad L.,Zdravotní politika,zdraví a zdravotnictví,UP Olomouc,2008,8024405008

A:Drummond M.F.,O´Brien B.,Stoddart G.L.,Torrance G.W.,Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes,Oxford University Press,New York,1999,192627732

A:Gold M.R.,Siegel J.E.,Russel L.B.,Weinstein M.C.,Cost Effectiveness in Health and Medicine,Oxford University Press,New York,2006,9780195108248

A:Lullmann H.,Mohr K.,Hein L.,Barevný atlas farmakologie,Grada,Praha,2007,9788024716725

Learning resources -
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (06.09.2021)

Study information system

Teaching methods - Czech
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (06.09.2021)

Předmět probíhá formou přednášek, v jejich průběhu dojde ke kombinaci předávání teoretických znalostí s jejich praktickým procvičováním. Intenzita cvičení je závislá na probíraném tématu. Některé učební bloky budou doplněny případovými studiemi.

Účast na výuce není povinná, předmět lze absolvovat i formou samostudia, přestože se tím ztrácí podstatná část potenciálního přínosu předmětu. Doporučené materiály ke studiu jsou uvedeny v části literatura.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (06.09.2021)

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet získají studenti, jestliže zpracují zadané případové studie. Zkouška bude probíhat ústně.

Syllabus -
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (06.09.2021)

1. Introduction to the subject, economic logic and health care

2. Health care, drug policy

3. Introduction to pharmacoeconomics (contribution of pharmacoeconomics, requirements of regulatory authorities)

4. Pharmacoeconomic analyzes as a decision-making process, basic algorithms of pharmacoeconomic analyzes

5. Methodology of pharmacoeconomic decision-making process

6. Probability and modeling in pharmacoeconomics

7. Pharmacoeconomic analyzes in conditions of uncertainty

8. Discounting of parameters of pharmacoeconomic analyzes

9. Measurement of costs in pharmacoeconomics

10. Evaluation of the results of pharmacoeconomic interventions

11. Pharmacoeconomic analysis algorithms (Cost Analysis, Cost Minimazitation Analysis)

12. Pharmacoeconomic Analysis Algorithms (Cost Efficiency Analysis)

13. Pharmacoeconomic analysis algorithms (Cost Utility Analysis and others)

14. Economic analysis for the entry of drugs into the market and the Czech pharmaceutical industry in the European context

Registration requirements -
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (06.09.2021)

no

 
VŠCHT Praha