SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Insdustrial Practice II - B504002
Title: Průmyslová praxe II
Guaranteed by: University Centre UCT Prague - Unipetrol (504)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Interchangeability : V827001
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (21.03.2022)
Ve výrobních společnostech studenti navštíví různé technologické jednotky, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se s procesními aparáty, s výrobní technologií, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi.
Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (21.03.2022)

Opakované návštěvy různých výrobních jednotek nebo rezortních výzkumných ústavů, vypracování závěrečné zprávy.

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů a technologických jednotek.

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe.

 
VŠCHT Praha