SubjectsSubjects(version: 924)
Course, academic year 2022/2023
  
Industrial Toxicology and Safety in Chemical Plants - B504005
Title: Průmyslová toxikologie a bezpečnost v chemických výrobách
Guaranteed by: University Centre UCT Prague - Unipetrol (504)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Herink Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou průmyslové toxikologie, platnou legislativou se zaměřením na obsah a zdroje informací bezpečnostních listů a dále bezpečné nakládání s chemickými látkami a zásady první pomoci při nehodách v chemické laboratoři či v chemickém průmyslu obecně.
Aim of the course - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou průmyslové toxikologie, platnou legislativou se zaměřením na obsah a zdroje informací bezpečnostních listů a dále bezpečné nakládání s chemickými látkami a zásady první pomoci při nehodách v chemické laboratoři či v chemickém průmyslu obecně.

Literature - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Horák J., Linhart I., Klusoň P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, 2004.

Linhart I.: Základní pojmy v toxikologii, ekologii a ekotoxikologii, VŠCHT Praha, 2019.

Výukové materiály od garanta předmětu.

Syllabus - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Předmět v úvodu zavádí základní pojmy toxikologie. Část přednášek je věnována obecně problematice osudu látek v organismu, účinku xenobiotik na organismus a problematice zjišťování toxicity látek. Několik přednášek se věnuje podrobněji vybraným toxickým anorganickým a organickým látkám a některým jejich skupinám, a to včetně přehledu o toxicitě a negativních účincích na lidský organismus. Výuka je obohacena o případové studie bezpečnosti a hygieny práce v průmyslové praxi a dále o videa demonstrující chování nebezpečných látek, způsoby manipulace a případné zásahy při kontaminaci či požáru. Předmět je rovněž rozšířen o 4 hodiny praxe v tréninkovém centru ORLEN Unipetrolu na požárně-bezpečnostním polygonu, kde si studenti mohou vyzkoušet adekvátní zásah při výronu nebezpečné látky či požáru aktivací požárně bezpečnostních zařízení.

Course completion requirements - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Zkouška, praktické cvičení na požárně bezpečnostním polygonu

 
VŠCHT Praha