SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Industrial Visit and Practical Training I - B504006
Title: Průmyslová exkurze a praxe I
Guaranteed by: University Centre UCT Prague - Unipetrol (504)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [TS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Herink Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)
Předmět Průmyslová exkurze a práce I zahrnuje 1 týden. Cílem předmětu je seznámit studenty se základním přehledem výrobních celků rafinérsko-petrochemického komplexu. Studenti získají přehled o způsobu zpracování ropy a výroby základních monomerů pro výrobu plastů. Postupnými prohlídkami na jednotlivých výrobních jednotkách společnosti ORLEN Unipetrol jsou studenti seznamováni se základními surovinami, pomocnými látkami, produkty a orientačně rovněž s hmotnostní a tepelnou bilancí. Studenti získávají přehled o různých typech průmyslového zařízení jako jsou nádoby, reaktory, rotační stroje, elektro zařízení, prvky měření a regulace, potrubní mosty apod.
Aim of the course - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním přehledem výrobních celků rafinérsko-petrochemického komplexu.

Literature - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)

• Provozní reglementy a interní dokumenty společnosti ORLEN Unipetrol

• Provozní schémata dílčích výrobních jednotek

• Výukové materiály od garanta předmětu.

• Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

Syllabus - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)

Exkurze jsou řazeny logicky tak, jak je postupně zpracovávána ropa v rafinérsko-petrochemickém komplexu, tedy:

• Úprava a zpracování ropy

• Štěpné procesy zpracování těžkých ropných frakcí

• Výroba vodíku

• Výroba základních monomerů pro petrochemii

• Výroba polymerů

• Výroby páry a elektrické energie

• Zpracování odpadních vod

Course completion requirements - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)

Vypracovaná zpráva o jednotlivých výrobních jednotkách dle předepsané formy, obsahu a rozsahu

 
VŠCHT Praha