SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Procedures for Reducing the Environmental Impact of Industrial Production - B504007
Title: Postupy omezování ekologických dopadů průmyslových výrob
Guaranteed by: University Centre UCT Prague - Unipetrol (504)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Lederer Jaromír doc. Ing. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)
Předmět je zaměřen na základní technologie v oblasti petrochemických, organických a anorganických výrob s důrazem na výklad teoretických principů a aplikovaných postupů zaměřených v moderním průmyslu na omezování negativních ekologických dopadů.
Literature - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

LEDERER J.: Průmyslová chemie, opory k předmětu

LEDERER J.: Makromolekulární chemie, opory k předmětu

WEISSERMEL K., ARPE H. J. (1984): Průmyslová organická chemie. SNTL, Praha (monografie).

HOVORKA F.: Technologie chemických látek, VŠCHT, 2005 (skripta VŠCHT)

WWW-portál: Petroleum.cz, (odborný portál udržovaný VŠCHT Praha)

DUCHÁČEK V.: Polymery-výroba, vlastnosti, zpracování, VŠCHT, 2005 (skripta VŠCHT)

BAJUS. M.: Petrochemistry (část ze seriálu učebnic Hydrocarbon Technology), Slovak University of Technology, Bratislava, 2017

BAJUS M.: Petrochemistry : Petrochemical Processing, Hydrocarbon Technology and Green Engineering, Wiley, 2020

Syllabus - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

1. Výroba a užití motorových paliv s důrazem na omezování emisí, aplikace procesů pro omezování aromatických uhlovodíků v palivech, výroba biopaliv a pokročilých paliv

2. Výroba základních monomerů s využitím postupů a katalyzátorů omezujících produkci nežádoucích vedlejších produktů a snižujících energetickou náročnost

3. Moderní výroba polymerních látek a postupy jejich recyklace

4. Omezování tvorby oxidu uhličitého a postupy jeho transformace na produkty s vysokou přidanou hodnotou

5. Výroba a role vodíku v moderním průmyslu, vodíková ekonomika

6. Průmyslové spalovací procesy a jejich ekologizace

7. Pokroky v ekologizaci výroby základních chemických komodit - kyselin, kovů, chloru apod.

8. Průmyslové vody - metody hlubokého čištění

9. Čištění průmyslových vzdušnin

10.- 14. Prezentace doplněny o 2 exkurze do vybraných lokalit

Course completion requirements - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Ústní ověření znalostí, individuální prezentace na vybrané (lokální - Ústecký kraj) téma, docházka

 
VŠCHT Praha