SubjectsSubjects(version: 924)
Course, academic year 2022/2023
  
Industrial Visit and Practical Training II - B504009
Title: Průmyslová exkurze a praxe II
Guaranteed by: University Centre UCT Prague - Unipetrol (504)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [TS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)
Předmět Průmyslová exkurze a praxe II zahrnuje tři týdny. Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti reálných chemických výrob. Ve výrobních jednotkách společnosti ORLEN Unipetrol studenti shlédnou jednotkové operace, aparáty, stroje a zařízení, které jsou z pohledu výroby komerčně významných produkty klíčové. Studenti se rovněž detailně seznámí s kontrolou a řízením procesů a s hodnocením kvality produktů v provozně technických laboratořích a aplikační hale.
Aim of the course - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti reálných chemických výrob.

Literature - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

• Provozní reglementy a interní dokumenty společnosti ORLEN Unipetrol

• Provozní schémata dílčích výrobních jednotek

• Výukové materiály od garanta předmětu

• Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

Syllabus - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)

Exkurze jsou řazeny logicky tak, aby pokryly veškeré výše zmíněné oblasti:

• Úprava a zpracování odpadních vod z chemických výrob

• Výroba super-vysokotlaké páry pro pohon turbosoustrojí Ethylenové jednotky, principy hlubokého chlazení, ethylenový a propylenový chladicí okruh

• Kontrola a řízení kvality polyolefinů

• Výroba a čištění vodíku pro využití v dopravě

• Termické krakování ropných zbytků a výroba asfaltů

Course completion requirements - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Vypracovaná zpráva dle předepsané formy, obsahu a rozsahu

 
VŠCHT Praha