SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Industrial Visit and Practical Training III - B504010
Title: Průmyslová exkurze a praxe III
Guaranteed by: University Centre UCT Prague - Unipetrol (504)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [TS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)
Předmět Průmyslová exkurze a praxe zahrnuje tři týdny. Cílem předmětu je poskytnout studentům praktickou ukázku nejběžněji používaných operací a procesů v chemickém průmyslu. V prvním týdnu si studenti osvojí proces sdílení tepla a proces destilace uhlovodíkových směsí. Na dálkově řízených kontinuálních jednotkách sdílení tepla a atmosféricko-vakuové destilace si studenti vyzkouší procesy řídit a provozovat v ustáleném stavu, a to včetně vlastní analytické kontroly. Ve druhém týdnu budou studenti řídit reálný proces výroby technického dicyklopentadienu na instalovaném Operátorském tréninkovém simulátoru vybaveným řídícím systémem Emerson Delta V. Zde se studenti seznámí se s nejmodernějšími technologiemi řízení chemických procesů a osvojí si základní principy řízení a regulace. Třetí týden budou studenti provozovat jednotku pyrolýzy odpadních plastů a pneumatik. Seznámí se tak s principy cirkulární ekonomiky a s reálnou látkovou a tepelnou bilancí tohoto procesu.
Aim of the course - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Cílem předmětu je poskytnout studentům praktickou ukázku nejběžněji používaných operací a procesů v chemickém průmyslu.

Literature - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

• Provozní reglementy a interní dokumenty společnosti ORLEN Unipetrol

• Provozní schémata dílčích výrobních jednotek

• Výukové materiály od garanta předmětu

• Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

Syllabus - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (26.08.2022)

.

Course completion requirements - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (22.08.2022)

Vypracovaná zpráva dle předepsané formy, obsahu a rozsahu

 
VŠCHT Praha