SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Basics of Building Process Apparatus and Equipment - B504011
Title: Základy stavby procesních aparátů a zařízení
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Chemical Technology (150)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Annotation - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy návrhu, dimenzování a konstruování strojů a aparátů v chemickém a zpracovatelském průmyslu. Studenti získají základní znalosti o zásadách technického kreslení a o tvorbě technické dokumentace, o volbě vhodného konstrukčního materiálu, o metodice pevnostních výpočtů a zása-dách konstruování trubkových výměníků tepla, kolonových aparátů a reaktorů s mechanickým míchacím systémem včetně informací o jejich výrobě, zkoušení, certifikaci a provozování.
Literature - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

• Pospíchal J: Technické kreslení. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2014.

• Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky, Vydavatelství ALBRA, 2022, ISBN 978-80-7361-124-8.

• Lukavský, J. et al.: Konstrukce výrobních zařízení. Praha: ČVUT, 1984.

• Moss D.: Pressure vessel design manual. Gulf Professional Publishing, 2004, ISBN 0-7506-7740-6

• Harvey J.F.: Theory and design of pressure vessels. Van Nostrand Reinhold Company, 1985, ISBN 0-442-23248-9

• ČSN EN 13445. Netopené tlakové nádoby. Praha: Český normalizační institut, 2016.

Teaching methods - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.11.2022)

Předmět je vyučován externími pracovníky z Fakulty strojní ČVUT Praha, odborným garantem je doc. Krátký.

Syllabus - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

• Technické charakteristiky a ukázky typických procesních strojů a aparátů.

• Základy technického kreslení a tvorby technické dokumentace.

• Základy technologie výroby procesních aparátů – tváření, obrábění, svařování.

• Základní prvky pohonů a převodů – hřídele, spojky, převody, hnací ústrojí.

• Obecný postup při návrhu zařízení.

• Konstrukční materiály pro procesní stroje a aparáty.

• Základy fyzikálních principů dimenzování částí strojů a aparátů.

• Základy certifikovaných pevnostních výpočtů tlakových aparátů dle ČSN EN 13 445.

• Základy konstrukčního návrhu trubkových výměníků tepla a kolonových aparátů.

• Základy konstrukčního návrhu mechanicky míchaných reaktorů.

• Teplotní dilatace v aparátech a potrubních systémech.

• Utěsňování nepohyblivých a pohyblivých součástí procesních strojů a aparátů.

• Zkoušení a provozování strojů a aparátů, provozní zkušenosti a spolehlivost zařízení.

Course completion requirements - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Písemná zkouška ověřující užití znalostí pro inženýrské aplikace (pevnostní výpočet, skica), ústní část zkoušky zaměřená na prověření teoretického základu.

Další požadavky na studenta: Vypracování a odevzdání zápočtové práce na základě zadání vyučujícího.

 
VŠCHT Praha