SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Conservation: Bachelor Thesis - B700001
Title: Bakalářská práce-restaurování
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:20
E-Credits: summer s.:20
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Guarantor: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Annotation -
Bachelor tasks consist in the restoration (conservation) of specific objects, examination of the objects and development of all the relevant documentation needed for preparing restorer's (conservator's) report.
Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to

• Perform literature research on the given topic

• Based on research of the object to propose restoration intervention and to restore the object

• Carry out the experimental work

• Evaluate the experimental results

• Consult the results evaluation with the tutor

• Write the restoration report

• Defend the restoration intervention

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literature -

R Literature according to literature research on given topic.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Learning resources -

Materials at the teacher

Last update: Kučerová Irena (01.02.2018)
Requirements to the exam - Czech

Hodnocení:

hodnocení vedoucího práce - restaurátor s licencí,

hodnocení vedoucího práce z VŠCHT.

Hodnotí se odborná úroveň práce v tištěné popř. v elektronické podobě, samostatná práce studenta, prezentace výsledků v Power Pointu a obhajoba bakalářské práce (odpovědi při diskusi).

Výsledná známka za bakalářskou je průměrem těchto dílčích hodnocení.

Last update: Kloužková Alexandra (15.02.2018)
Syllabus -

The topic of the bachelor thesis depends on the student’s specialization

Survey of object:

Determination of conservation aim

Verification of conservation methods on samples

Consultation with specialists

Drawing documentation

Conservation of object

Recommendation of storage and display

Writing of conservation report

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Registration requirements -

Semestral work V

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce, hodnotí se restaurátorský zásah, kvalita práce.

Last update: Kubová Petra (18.06.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1.4 40
Obhajoba individuálního projektu 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3.6 100
Práce na individuálním projektu 10 280
20 / 20 560 / 560
 
VŠCHT Praha