SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Handicraft Techniques I - B700002
Title: Řemeslné techniky I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Guarantor: Krajíček Milan MgA.
Holomečková Věra
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N700002
Annotation -
Subject content depends on field of study. Students will learn and develop their craft skills on the conservation.
Last update: Drábková Klára (29.03.2021)
Aim of the course -

Students will be able to:

• the necessary craft skills according to their specialization

• use your craft skills for conservation

Last update: Drábková Klára (29.03.2021)
Literature -

specialization Metals:

Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011.

Kolektiv autorů: Čištění kovů, Technické muzeum v Brně, Brno, 2016. ISBN 978-80-87896-37-2.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů I., Technické muzeum v Brně, 2014, ISBN 978-80-87896-10-5.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů II., Technické muzeum v Brně, 2015. ISBN 978-80-87896-22-8.

Metodické centrum konzervace: Povrchové úpravy železných kovů, Technické muzeum v Brně, 2012. ISBN 978-80-86413-94-5.

Metodické centrum konzervace: Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, Technické muzeum v Brně, 2013. ISBN 978-80-87896-00-6.

Filip J.: Umělecké řemeslo v Pravěku, Brno, 1997. ISBN 80-85436-58-2.

Urbanová M.: Smalt ve výtvarné tvorbě, Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4876-4.

specialization Glass and ceramics:

Hanykýř V. a kol.: Keramika, Plzeňský kraj, PRESSFIL s. r. o., 2011.

Action L., Smith N.: Practical Ceramic Conservation, The Crowood Press. 2003.

Buys S., Oakley V.: Conservation and Restoration of Ceramics, Elsevier Ltd. 2007.

Drahotová O. a kol.: Historie sklářské výroby v Českých zemích I. a II díl, Academia Praha, 2005.

Davison S.: Conservation and Restoration of Glass, 2nd ed.,Butterworth – Heinemann, Oxford, 2003.

Koob S. P.: Conservation and care of Glass Objects, Archetype Publications, New York, 2006.

specialization Textile:

Z Fajmon,J. Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

Z Harris,J. 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Philips,B. Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J. České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Last update: Drábková Klára (29.03.2021)
Learning resources -

Study materials are available at teacher.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Syllabus -

The content of the subject is chosen according to the specialisation of study.

Metals

• Fundamentals of metal machining (filing).

• Casting of metals (molding - types of molds).

• Casting of metals (casting of low-alloy alloys - tin, zinc)

• Casting of metals (forming into sand, two-part mold - aluminum)

• Hot forming and modification of metals (forging, annealing, recrystallization).

• Cold cutting and forming (cutting, stamping, rolling, stretching).

• Surface treatment of metals and their fixation (matting, sanding).

• Metal processing techniques (metals, galvanoplasty).

Glass and ceramics

• Glass - thermal technology - glass processing over the lamp

• Glass - cold technology - grinding and engraving of glass

• Glass - surface techniques - glass painting

• Glass - Supplementary Techniques - Tiffany Technique and Stained Glass

• Ceramics - modelling of figural ceramics

• Modelling of hollow ceramics

• Reproduction and reproduction techniques using molds

• Surface and plastic decoration of ceramics

Textile

• Folk textiles

• Weaving techniques

• Bobbin and needle point lace - basic and derivative techniques

• Bobbin and needle point historical lace

• Folk embroidery

• Historical embroidery

Last update: Drábková Klára (29.03.2021)
Registration requirements -

none

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Course completion requirements -

The course ends with a credit. Prerequisites and co-requisites Requirement for obtaining the credit is obligatory participation in the teaching and preparation of tasks according to assignment.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha