SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Semestral Work II - B700007
Title: Semestrální práce II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021 to 2022
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/6, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Interchangeability : N700007
Annotation -
The aim of the semestral work is to conserve a given object, its survey and documentation needed for completing the conservation report. The semestral work serves for improving hand-craft techniques skills required for conservation of real cultural heritage objects.
Last update: Drábková Klára (30.03.2021)
Aim of the course -

Students will be able:

• material survey

• collect photo documentation of the object

• assess the condition of the object based on the survey and to propose an appropriate conservation procedure,

• conserve the object following the proposed and approved conservation plan and to complete a conservation report (the text of the semestral work)

Last update: Drábková Klára (30.03.2021)
Literature -

Novák P. et al.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011.

Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004.

Kutz M.: Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005.

Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151, 1997. ISSN 0862-5468

Acton L., Smith N. Practical Ceramic Conservation, The Crowood Press, Cambridge, 2003. ISBN 9781861264831

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford, 1998. ISBN 0-7506-2620-8

Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford, 1992. ISBN 0-7506-3897-4

Last update: Drábková Klára (30.03.2021)
Learning resources -

Materials at the teacher

Last update: Kučerová Irena (08.02.2018)
Syllabus -

The content of the semestral work depends on the specialization. The aim of the semestral work is to conserve a given object, its survey and documentation needed for completing the restoration report.

Last update: Drábková Klára (30.03.2021)
Registration requirements -

Semestral Work I

Last update: Drábková Klára (30.03.2021)
Course completion requirements -

The course ends with a classified credit. The condition for the credit is active participation in the course, evaluation of the restoration intervention, the quality of the semester work and the presentation of the results and answers to the questions in the discussion on the presented work.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha