SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Semestral Work IV - B700009
Title: Semestrální práce IV
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021 to 2022
Semester: both
Points: 7
E-Credits: 7
Examination process:
Hours per week, examination: 0/10, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Interchangeability : N700009
Annotation -
The aim of the semestral work is to restore (conserve) a given object, its survey and documentation needed for completing the restoration (conservation) report. The semestral work serves for improving hand-craft techniques skills required for conservation - restoration of real cultural heritage objects.
Last update: Kučerová Irena (08.02.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

perform a material survey of the given object by using available analytical techniques,

collect high-quality photodocumentation of the object,

assess the condition of the object based on the survey and to propose an appropriate restoration procedure,

restore and conserve the object following the proposed and approved restoration plan and to complete a restoration report (the text of the semestral work).

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literature -

R:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

R:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389

A:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004, 662379845

A:Kutz M. (ed.), Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005, 815515006

R: Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

A: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

R:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

R:Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Learning resources -

Materials at the teacher

Last update: Kučerová Irena (08.02.2018)
Syllabus -

The content of the semestral work depends on the study programme, or on student's specialization.

The aim of the semestral work is to restore (conserve) a given object, its survey and documentation needed for completing the restoration (conservation) report. For the content of the work, see Bachelor work. The semestral work serves for improving hand-craft techniques skills required for conservation - restoration of real cultural heritage objects.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Registration requirements -

Semestral work I, Semestral work II, Semestral work III,

Photographic technics, Craft technics I, II, III

Last update: Kučerová Irena (08.02.2018)
Course completion requirements -

The course ends with a classified credit. The condition for the credit is active participation in the course, evaluation of the restoration intervention, the quality of the semester work and the presentation of the results and answers to the questions in the discussion on the presented work.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha