SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Art Documentation Glass - Ceramic III - B700013
Title: Výtvarná dokumentace sklo - keramika III
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Krajíček Milan MgA.
Interchangeability : N700013
Is interchangeable with: N700013
Annotation -
The subject serves to improve the student's documentation skills and is focused on the surface and plastic documentation of the shapes according to the original in connection with the reconstruction and refurbishment of the restored artefacts.
Last update: Kučerová Irena (11.02.2018)
Aim of the course -

Students will be able to

  • use artistic skill needed for conservation of cultural heritage objects.
  • use art and graphic documentation of objects and their details.
  • use 3D documentation of objects and their details.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literature -

Study materials are available at teachers.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Learning resources -

Study materials are available at teachers.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Teaching methods - Czech

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:

Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky heraldiky. Zoomorfní studie, vyjádření ve znaku, studie štítonoše ve znaku, aplikované heraldiky v památce, slohově dané památky, složitějšího reliéfního figurálního motivu na památce, prostorového figurálního motivu na památce užitého umění, restaurované památky, detailů, doplňování, rekonstrukce, včetně technického výkresu.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Syllabus -

Desktop and plastic documentation of arts and crafts from glass and ceramics, 3D computer modeling and 3D scanning.

Last update: Kučerová Irena (11.02.2018)
Registration requirements -

Art documentation II

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Course completion requirements -

The course ends with a credit. it is compulsory to attend and to submit 4 tasks (documentation) according to the assignment.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha