SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Art Practice III - B700016
Title: Výtvarné cvičení III
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:1
E-Credits: winter s.:1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Guarantor: Krajíček Milan MgA.
Friebelová Iveta Mgr. Dis
Ulver Filip MgA.
Interchangeability : N700018
Annotation -
The subject serves to improve students' graphic and photographic skills. The content is chosen according to the student's specialization.
Last update: Drábková Klára (30.03.2021)
Aim of the course -

Students will be able to perform artistic, graphic, photographic or plastic study of objects according to specialization.

Last update: Drábková Klára (30.03.2021)
Literature -

Technika kresby. Přeložil PAVLÍKOVÁ S. Praha: Knižní klub, 2018. ISBN 978-80-242-6111-9

BARBER B.: Anatomie kreslení, praktický průvodce. Praha: Svojtka & Co., 2012. ISBN 978-80-256-0942-2

PETRÁSKOVÁ J.: Základy realistické kresby, kreslení pravou mozkovou hemisférou. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-8089-4

SMITH, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X

BALEKA J. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

KUBIČKA R., ZELINGER J.: Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7

PARRAMÓN J. M.: Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

PETRÁŇ J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

PETRÁŇ J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II. Praha: MK ČR: Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

LOSOS L.: Techniky malby. Praha, Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-46-8

SLÁNSKÝ B.: Technika malby I. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953.

TEISSIG K.: Techniky kresby. Praha, Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-49-2

HANUŠ K.: O barvě. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1969.

Malířské umění od A do Z: dějiny malířského umění od počátků civilizace. Praha: Rebo, 1995. ISBN 80-85815-20-6

PARRAMN J. M.: Teorie barev. 2. vyd. Praha, Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

POKORNÁ M. Kaligrafie: krása písma. Brno, CP Books, 2005. ISBN 80-251-0293-9 2005

RUHRBERG K., a kol.: Umění 20. století. Praha, Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8

TEISSIG K., HRDINA I.: O kresbě: základy kreslířských technik. Praha, Mladá fronta, 1982.

Last update: Drábková Klára (30.03.2021)
Learning resources -

Materials are available at teachers.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Syllabus -

The topic of the course is chosen according to the specialisation.

Metals

• Art, graphic and plastic acquisition of iconography and mythology

• Art preparation for craft techniques - engraving, tauching, unwinding

• Technical drawing of the monument, dimensioning (Auto Cad)

• Vector study of missing ornamentation according to predefined templates on selected monuments (Adobe Illustrator, CorelDRAW)

Glass and Ceramics

• Plastic acquisition of shape, plasticity

• Plastic study of natural science and subjects

• Modeling of clay

Textile

• Photographic and technological procedures: space specifics, light scenario of the object

• Photographing of objects from materials of applied art: glass, porcelain, metal, fabrics

• Reconstruction of contemporary photography

• Introduction to photo production; ethics and aesthetics, the specifics of visual culture

• Advanced photo editing techniques

Last update: Drábková Klára (30.03.2021)
Registration requirements -

Art practice II

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Course completion requirements -

The course ends with a credit. The condition for the credit is active participation in teaching and assignments according to the assignment.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha