SubjectsSubjects(version: 884)
Course, academic year 2020/2021
  
a - B832002
Title: Volitelná praxe s reflexí
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: High Radka PhDr. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: High Radka PhDr. Ph.D. (01.02.2020)
Studující vykonává v aktuálním nebo předcházejícím akademickém roce pravidelnou výchovně vzdělávací činnost v rozsahu orientačně 2 hodiny týdně, celkem minimálně 20 hodin, nebo jednorázovou činnost na soustředěních a letních táborech. Jedná se o přímou práci s dětmi (klienty) při činnosti ve výchovně-vzdělávací nebo sociální oblasti. Příklady činností: vedení volnočasových aktivit dětí a mládeže, asistentská činnost ve škole, doučování žáků, programy pro seniory, asistenční činnost v sociálních službách, práce s klienty v terénních programech, dobrovolnictví v nemocnicích apod. Příklady organizací a programů: vzdělávací programy VŠCHT, Věda nás baví, kroužky DDM, (Junák, YMCA, Člověk v tísni, Adra, Charita, Hestia; KOMPAS, Pět P apod.) UPOZORNĚNÍ: Musí se jednat o přímou skupinovou nebo individuální práci s dětmi. Jako podmínka pro vstup do kurzu NEBUDE uznána např. dobrovolnická manažerská nebo administrativní činnost, správa webových stránek, pomoc při pořádání veřejných sbírek, práce při informačních kampaních, sázení stromků apod. Ve sporných případech o uznání praxe rozhoduje garant předmětu a vedení ústavu. Potvrzení o praxi vám vystaví organizace, kde vykonáváte výchovně-vzdělávací činnost, popř. i pracoviště VŠCHT.
Course completion requirements - Czech
Last update: High Radka PhDr. Ph.D. (01.02.2020)

Podmínky zakončení předmětu:

• aktivní účast na úvodním a závěrečném semináři

• aktivní plnění online úkolů v e-learningovém kurzu

• odevzdání závěrečné seminární práce (eseje, ppt prezentace nebo videoprezentace), ve které studující reflektuje význam výchovně vzdělávací aktivity pro svůj profesní rozvoj

 
VŠCHT Praha