Introduction to economy and managemen - B837004
Title: Základy ekonomiky a managementu
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:55 / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Additional information: https://e-learning.vscht.cz/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Examination dates   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (19.09.2019)
The Basics of Economics and Management is designed so that students get an up-to-date overview of basic concepts and terminology from the economy. In addition, they will control the company's three balance systems, the breakdown of costs and revenues, and the basic conditions for optimizing profit management. Students will have a general overview of corporate finance. Students will be acquainted with the basic theoretical basis of management. Subsequently, students will be able to control the various executive functions of management, such as planning, organization and control, supported by the human resources management subsystem and the company's personnel security.
Literature -
Last update: BARAND (22.01.2018)

Z: SYNEK, M., et al.: Managerial Economics. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

Z: BLAŽEK, L.: Management. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4429-2.

D: SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E., et al.: Business Administration. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.

D: BARAN, D.: Controlling. Naklad. STU Bratislava, 2015. ISBN 978-80-227-4332-7.

D: SOUKUPOVÁ, V., STRACHOTOVÁ, D.: Business Administration. Praha: VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-711-8.

D: SAMUELSON, W. F., MARKS, S. G.: Managerial Economics. Boston: Wiley, 2003. ISBN 0470000449.

D: CEJTHAMR, V., DĚDINA J.:Management a organizační chování.Praha: Grada, 2010. ISBN-978-80-247-3348-7.

Syllabus -
Last update: BARAND (22.01.2018)

1. Basic economic terms and terminology

2. Three Balancing System and its Integration (Balance Sheet, Profit and Loss Statement, CF Statement)

3. Breakdown of enterprise costs

4. Revenue of the enterprise, reversal point

5. Economic actors in an enterprise environment

6. Fundamentals of Corporate Finance

7. Fundamentals of the Czech financial market and banking system

8. Investment decision making in terms of real investment

9. Management, theory, practice

10. Planning

11. Organization

12. Leadership and personnel security

13. Control, controlling

14. Corporate Social Responsibility

Course completion requirements - Czech
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (14.02.2022)

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která je podmíněna získáním zápočtu.

Nárok na zápočet má student, který v průběhu semestru získá min. 55 bodů ze 100. Body bude možné získat:

20 bodů za průběžné hodnocení 

40 bodů  za 1. test (8.-9. týden)

40 bodů 2. test (13.-14. týden)

v případě neúspěchu bude možné na začátku zkouškového období psát souhrnný test (100 bodů)