SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Microscopic analysis of activated sludge and floating materials - CZV217001
Title: Mikroskopická analýza aktivovaného kalu a plovoucích materiálů z ČOV
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/12, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (5)
summer:unknown / unknown (5)
Min. number of students: 1
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Růžičková Iveta Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodikou standardní mikroskopické analýzy aktivovaného kalu a plovoucího materiálu z ČOV. Tato zahrnuje vyhodnocení základní morfologických charakteristik vloček (velikost, tvar, struktury), druhového výskytu vyššího osídlení a četnosti a typového zastoupení vláknitých mikroorganismů, a to s použitím nativních i barvených preparátů (Gramovo a Neisserovo barvení). Výstupem kurzu je schopnost absolventa identifikovat a popsat separační problémy na ČOV a navrhnout jejich řešení v provozních podmínkách.
Last update: Krátká Jana (19.05.2022)
Syllabus - Czech

1. Mikroskopická analýza živých/nativních vzorků aktivovaného kalu v přímém světle

Příprava nativních preparátů a jejich mikroskopická analýza v přímém světle zaměřená na:

 • stanovení morfologických charakteristik vloček, tj. tvar, struktura, velikost vloček, klasifikace jednotlivých kategorií
 • vliv vláknitých mikroorganismů na strukturu vloček aktivovaného kalu
 • nebiologické/anorganické částice
 • obtížně usaditelné fragmenty
 • přítomnost a typ zoogloeálních kolonií (extracelulární biopolymery)
 • četnost a druhové zastoupení vyššího osídlení, aktivita (skupinově protozoa a metazoa)
 • další významné organismy aktivovaného kalu (mikromycety, řasy, sinice, ...)

2. Mikroskopická analýza živých/nativních vzorků aktivovaného kalu ve fázovém kontrastu

Příprava nativních preparátů a jejich mikroskopická analýza ve fázovém, kontrastu zaměřená na:

 • volně dispergované baktérie
 • četnost a druhové zastoupení vyššího osídlení, aktivita (skupinově)
 • přítomnost a typ zoogloeálních kolonií (extracelulární biopolymery)
 • další významné organismy aktivovaného kalu (spirochéty, ...)
 • morfologické charakteristiky vláknitých mikroorganismů

3. Mikroskopická analýza fixovaných a barvených vzorků aktivovaného kalu/plovoucího materiálu

Příprava a analýza fixovaných a barvených preparátů

 • Gramovo barvení
 • Neisserovo barvení
 • finální identifikace přítomných vláknitých mikroorganismů na základě reakcí na barvící techniky
 • stanovení individuální četnosti výskytu jednotlivých typů vláken
 • stanovení dominantních a sekundárních typů
 • použití standardního protokolu
 • analýza vlastních vzorků aktivovaného kalu, fotodokumentace
 • aplikace a využití výstupů mikroskopické analýzy.

Last update: Krátká Jana (19.05.2022)
 
VŠCHT Praha