Department of Water Technology and Environmental Engineering Summer Academy - CZV217006
Title: Letní akademie ÚTVP
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, other [HT]
Extent per academic year: 40 [hours]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Examination dates   
Annotation - Czech
Náplní kurzu jsou přednášky, exkurze, laboratorní cvičení a poznávací výpravy do přírody, zaměřené na zkoumání kvality vody a její ovlivnění člověkem.
Last update: Krátká Jana (11.04.2024)
Syllabus - Czech

1. Podzemní voda v pramenech a studánkách - zdroje podzemní vody, výprava ke studánkám, posouzení kvality vody na základě chemických a mikrobiologických parametrů

2. Úprava vody na pitnou - principy výroby pitné vody, exkurze do Podolské vodárny

3. Principy biokoupaliště - exkurze na Biotop Lhotka nebo Radotín, procesy v čisticí zóně, hodnocení kvality vody, individuální průzkum koupací zóny a práce na výzkumných úkolech

4. Povrchové vody stojaté i tekoucí - monitoring kvality vody a samočisticích procesů

5. Čištění odpadních vod - čistírenské technologie a recyklace vody, exkurze na ÚČOV Praha a na Starou čistírnu v Bubenči

Last update: Krátká Jana (11.04.2024)