SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Basics of food legislation - CZV324001
Title: Základy potravinářské legislativy
Guaranteed by: Department of Food Preservation (324)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (12)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
For type: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Guarantor: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (10.02.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy potravinového práva, jeho terminologií a fungováním v rámci praktických podmínek v České republice a Evropské unii. Studenti se naučí orientovat se v základních právních předpisech týkajíích se provozovatelů potravinářských podniku. Budou připraveni prakticky aplikovat požadavky potravinového práva při výrobě potravin a pokrmů. Budou znát postupy a předpisy aplikované při založení firmy nabo zavedení nového produktu na trh.
Syllabus - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (10.02.2023)

1. Evropské potravinové právo a národní legislativa: Nařízení hygienického balíčku a zákon o potravinách, komoditní vyhlášky, veterinární zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví.

2. Postup pro zahájení činnosti (výroba potravin a pokrmů) a uvádění potravin a pokrmů na trh

3. Mikrobiologické požadavky na potraviny. Kontaminanty v potravinách. Hodnocení kvality a bezpečnosti potravin a pokrmů.

4 .Legislativní požadavky na výrobu vybraných potravin (ovocné a zeleninové výrobky, maso a masné výrobky, vejce a nápoje).

LITERATURA:

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k základním předpisům potravinového práva EU (2018) PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a jeho prováděcí právní předpisy Ministerstva zemědělství (2018).

Potravinářské zbožíznalství - Jana Dostálová, Pavel Kadlec a kolektiv, Key Publishing, Ostrava 2014, ISBN 978-80-7418-208-2

 
VŠCHT Praha