SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Basics of food preservation and microbiology - CZV324002
Title: Základy konzervace a mikrobiologie potravin
Guaranteed by: Department of Food Preservation (324)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (12)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět se zaměřuje na metody úchovy potravin. Jsou uvedeny mikrobiální a další změny, které lze očekávat během výroby a skladování potravin. Studenti budou umět popsat probíhající změny během výroby a skladování potravin a jak je eliminovat a navrhnout způsob konzervace pro konkrétní potravinářský výrobek.
Last update: Krátká Jana (10.02.2023)
Syllabus - Czech

1. Nežádoucí změny surovin a potravin a faktory které je ovlivňují

2. Mikrobiologie potravin

3. Přehled metod konzervace potravin

4. Vybrané metody konzervace potravin

5. Predikce trvanlivosti

LITERATURA:

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

D: ČSN 56 9609 (569609) Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace. D: Tucker G.S.(2007): Food Biodeterioration and Preservation, Blackwell Publishing Ltd, ISBN: 978-1-405-15417-8

Last update: Krátká Jana (10.02.2023)
 
VŠCHT Praha