SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Selected technologies of food of animal origin - CZV324003
Title: Vybrané technologie potravin živočišného původu
Guaranteed by: Department of Food Preservation (324)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:1
E-Credits: winter s.:1
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (12)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
For type: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Guarantor: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Beňo Filip Ing.
Škorpilová Tereza Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (17.02.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy technologie výroby masa, masných výrobků, vajec a hotových pokrmů. Studenti budou umět navrhnout a ověřit postupy výroby a zpracování surovin, zhodnotit kvalitu vstupních surovin a materiálů a zhodnotit kvalitu a zdravotní nezávadnost finálních produktů z masa a vajec.
Syllabus - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (10.02.2023)

1. Technologie a kvalita masa. 2. Technologie masných výrobků. 3. Technologie vajec a hotových pokrmů

LITERATURA:

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

D: Hui Y. H.: Handbook of Meat and Meat Processing, CRC Press, 2012, 958 stran, ISBN 978-1-4398-3684-2

Z: Simeonovová, J., Míková, K., Kubišová, S., Ingr, I. (2001): Technologie drůbeže, vajec a minoritních živočišných produktů. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 247 stran. ISBN 80-7157-405-8.

 
VŠCHT Praha