SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Basic food safety and quality systems - CZV324004
Title: Základní systémy bezpečnosti a kvality potravin
Guaranteed by: Department of Food Preservation (324)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (12)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
For type: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Guarantor: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (17.02.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy systému bezpečnosti a kvality potravin. V rámci předmětu budou seznameni s legislativními požadvky a principy systému kritických kontrolních bodů (HACCP) a požadavky dalších norem uplatňujících se v managementu bezpečnosti potravin. Při výuce a praktických úkolech si studenti osvojí postupy zavádění systémů HACCPa programu nezbytných předpokladů u provozovatelů potravinářských podniků. Seznámí se s tvorbou dalších dokumentů: Provozní a Sanitační řád.
Syllabus - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (17.02.2023)

1. Zaklady systémů bezpečnosti a kvality potravin 2. Systém a Příručka HACCP 3. Programy nezbytných předpokladů, zaklady sprabné výrobní a hygienické praxe. Provozní a sanitační řád.

 
VŠCHT Praha