SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Selected technologies of food of plant origin - CZV324005
Title: Vybrané technologie potravin rostliného původu
Guaranteed by: Department of Food Preservation (324)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:1
E-Credits: winter s.:1
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (12)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
For type: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Guarantor: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Beňo Filip Ing.
Škorpilová Tereza Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (17.02.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy technologie výroby produktů z ovoce a zeleniny. Studenti budou umět navrhnout a ověřit postupy výroby a zpracování surovin, zhodnotit kvalitu vstupních surovin a materiálů a zhodnotit kvalitu a zdravotní nezávadnost finálních produktů z ovoce a zeleniny.
Syllabus - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (17.02.2023)

1. Technologie a kvalita ovoce a zeleniny. 2. Předběžné a stabilizační zákroky při výrobě ovoce a zeleniny 3. Technologie výroby a hodnocení kvality produktů z ovoce a zeleniny.

LITERATURA:

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

D: Sinha N.K., Sidhu J. S., Barta J., Wu J.S.B., Pilar Cano M. (editoři) (2012): Handbook of Fruits and Fruit Processing (second edition). Wiley-Blackwell Ames Chichester Oxford, 694 stran, ISBN: 978-0-8138-0894-9/2012

 
VŠCHT Praha