SubjectsSubjects(version: 956)
Course, academic year 2023/2024
  

The web interface of the Educational Info System will be unavailable from 1 August to 2 August due to planned maintenance.

 

Thank you for your understanding and we apologize for any inconvenience.

Basics of food preservation and microbiology - CZV324006
Title: Provozní a praktické laboratoře hodnocení potravin
Guaranteed by: Department of Food Preservation (324)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:1
E-Credits: winter s.:1
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (12)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Beňo Filip Ing. Ph.D.
Škorpilová Tereza Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět se zaměřuje na praktické ověření zanalostí získaných během studia (Vybrané technologie potravin živočišného původu, Vybrané echnologie potravin rostlinného původu, Základy konzervace a mikrobiologie potravin). . metody úchovy potravin. Studenti budou umět provést a vyhodnotit technologickou přípravu vybrané potraviny nebo pokrmu, navrhnout a posoudit jeho jakostní parametry a ověřit zdravotní nezávadnost po dobu jeho použitelnosti/trvanlivosti.
Last update: Krátká Jana (17.02.2023)
Syllabus - Czech

1. Výroba a hodnocení masných výrobků

2. Výroba a hodnocení výrobků z ovoce a zeleniny

3. Nastavení a hodnocení jakostních parametrů potravin, nastevení a ověření doby trvanlivosti porduktu

LITERATURA:

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Key Publishing Ostrava, 494 stran, ISBN 978-80-7418-086-6. Z: Kadlec K.,Kmínek M., Kadlec P.,(editoři) a kolektiv (2017): Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů I a II. díl Key Publishing Ostrava, 1200 stran, ISBN ISBN 978-80-7418-283-9

Last update: Krátká Jana (17.02.2023)
 
VŠCHT Praha